Podle primátora Petra Kajnara (ČSSD) tak město vyjádřilo zájem podporovat vznik fakulty a v případě nutnosti jí finančně pomoci. Ostrava už univerzitě věnovala budovu a dala fakultě pětimilionovou dotaci na rozjezd. Rekonstrukce objektu, na kterou chce univerzita získat peníze z evropských fondů, by měla stát přibližně půl miliardy korun. Přístrojové vybavení fakulty by pak mělo stát zhruba čtyřicet milionů korun.

Primátor a vedení univerzity očekávali, že největší problémy budou se získáváním pedagogů pro novou fakultu. „Mám ale dobrou zprávu, učitelé se sami hlásí, i z okolních zemí, například Polska nebo Slovenska,“ uvedl Kajnar. Škola už má zajištěnu asi polovinu pedagogů. Z pětasedmdesáti potřebných odborných asistentů, docentů a profesorů jich má sedmačtyřicet. „Rozjezd fakulty může znamenat finanční propad, protože tu budou na začátku jenom studenti prvního ročníku. V tom případě město při možných finančních problémech neodmítne fakultě pomoci,“ vysvětlil smysl podepsaného memoranda Kajnar.

Univerzita počítá s tím, že by fakultu mohlo nakonec navštěvovat čtyři sta posluchačů, přičemž do prvního ročníku všeobecného lékařství by jich mohlo nastoupit osmdesát.

„Podpora zastupitelů města je pro nás velmi cenná. Ostravská univerzita si i díky ní konečně vydobyla možnost ustavit lékařskou fakultu a může začít příprava na její akreditaci. Nebude jednoduchá ani levná a potrvá přibližně tři roky, ale náš kraj si lékařskou fakultu zaslouží. Už dnes víme, že o studenty nebude nouze. Rozvíjející se Ostrava jich přitahuje dost a Ostravská univerzita je v tomto ohledu pro město i region dobrým spojencem,“ uvedl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.

Zdravotní studia již dnes na Ostravské univerzitě zahrnují sedmnáct medicínských a zdravotnických oborů, jedenáct kateder a ústavů, na nichž v minulém akademickém roce studovalo jedenáct set posluchačů. Studovat tu lze, a to na fakultě zdravotnických studií, například radiologii, zdravotnickou záchranu životů, fyzioterapii, hygienu či porodní asistenci.