Více peněz se podařilo uvolnit i pro unikátní technické památky. Například na opravy dolu Hlubina, vysoké pece a koksovnu Vítkovických železáren bylo v letošním roce vynaloženo 4,8 milionu korun.

Ministerstvo kultury zveřejnilo, že bude usilovat o udělení značky Evropského kulturního dědictví pro vítkovický komplex. „Bude to velmi prestižní záležitost. Na celém území České republiky se v nejbližší době na tento elitní seznam zapíší jen čtyři podobné památky. O přínosu pro cestovní ruch a tím i podnikání není pochyb,“ sdělil náměstek ministra kultury Tomáš Stejskal.