Mohli se zúčastnit soutěže o ohrožených druzích, velký zájem byl i o komentované krmení vybraných druhů zvířat. Byl otevřen také výukový pavilon, pro návštěvníky jinak nepřístupný. Všem byl představen také projekt nazvaný Pomoc lidem, pomoc zvířatům.

Ten zahrnoval také prohlídku nových pomocných prvků pro handicapované návštěvníky v celém areálu zahrady. Na jejich realizaci se podílela i Nadace ČEZ. V průběhu několika let věnovala zoo v Ostravě na jejich výstavbu finanční dary přesahující 900 tisíc korun. „Zoologické zahrady jsou častým cílem rodinných výletů nebo školních exkurzí. Nechceme handicapované děti a dospělé připravit o radostné chvíle s blízkými na cestě za poznáním zvířecí říše, “uvedl zástupce Nadace ČEZ Martin Klacoun.

Ostravská zoo se postupně přestavuje tak, aby byla co možná bez bariér. Bez překážek by měl být nejen vstup a pohyb po zoo, ale i přístup k informacím, které zahrada nabízí. „Rekonstruován je například přístup k výběhu jelenů a jeřábů. U velkého počtu vyhlídek byly mříže nahrazeny níže posazenými skly, aby si zvířata mohli dobře prohlédnout i ti, kteří jsou upoutáni na vozík. Ve výhledu už nepřekážejí ani železné tyče. Handicapovaným návštěvníkům byla u vstupu do zoo dána zdarma k dispozici speciální mapa, ve které je vyznačena doporučená trasa pro imobilní návštěvníky, místa s dotykovými prvky, cedulkami s Braillovým písmem, WC pro handicapované a další,“ popsal Klacoun.

„V neděli jsme také představili také nové komunikační prvky určené především dětem. Pro ty je hmat důležitým prostředkem při poznávání svého okolí. U expozice plameňáků jsme například vybudovali interaktivní koutek s modely hnízd, do kterých si děti mohou vlézt a vše si osahat. U vybraných expozic v areálu zahrady najdete keramické otisky zvířecích stop s popisem, a to i v Braillově písmu. O zvířatech se tak něco mohou dozvědět i děti nevidomé,“ vysvětlila Šárka Bartáková z ostravské zoo.