Do jednoho roku získá budova nová okna a bude také zateplena, což přinese značné úspory na její vytápění. Nová fasáda bude mít zřejmě oranžovo-šedou barvu, a bude tak korespondovat s barvami, které škola využívá na propagačních materiálech či webových stránkách.

„S výměnou oken začneme ještě letos. A to za provozu školy, což bude náročné, ale všichni od toho očekáváme obrovskou proměnu,“ uvedl ředitel Gymnázia Hladnov Daniel Kašička.

Do oprav budovy školy se mnoho let investovalo spíše sporadicky. Změna přišla až poslední dobou. Na rekonstrukci škola získala peníze z Fondu životního prostředí a od svého zřizovatele, Moravskoslezského kraje. Peníze hledá vedení školy ale i jinde. Z provozních prostředků školy, příspěvků rodičů i sponzorů se například nedávno zrekonstruoval vstupní prostor školy se šatnami. Železné klece tam nahradily moderní šatní skříňky. „Je to super. Můžeme si tu nechávat věci, které nepotřebujeme. Nemusíme už všechno tahat domů. A taky je to tady v bezpečí,“ zhodnotila změnu studentka Sabina Kloková. Studenti tam mají také nově k dispozici školní bufet, do budoucna by tam měly být instalovány i počítače s připojením k internetu. Opravila se už také všechna sociální zařízení a ve třídách je nové osvětlení.

„Moje představa je, aby všechny učebny byly vybaveny minimálně počítačem připojeným k internetu a dataprojektorem. Výuka je za využití počítačů žákům v dnešní době bližší. V některých třídách by měly být i interaktivní tabule, ty máme zatím čtyři,“ upřesnil Kašička. Gymnázium Hladnov je jedinou školou v Moravskoslezském kraji, která nabízí bilingvní výuku španělštiny. Z 534 žáků, kteří školu navštěvují, jich do španělské sekce chodí 141. „Máme čtyři španělské vyučující, z toho tři muže, čímž jsme značně posílili zastoupení mužů v pedagogickém sboru,“ podotkl Kašička.

Bezbariérové gymnázium je známé i tím, že podporuje sportovní aktivity žáků, funguje pod ním například basketbalový klub TJ Hladnov. „Máme i úspěšné absolventy. Třeba vozíčkářka Markéta Sidková, která u nás před pár lety absolvovala, získala na paralympiádě v Pekingu bronzovou medaili v lukostřelbě,“ dodal zástupce ředitele Jiří Košťál. Škola se zapojuje i do projektů Evropské unie. Například v projektu Eurogymnazia nyní společně s devíti gymnázii vytváří nové výukové produkty.