„Práce na ploše o rozloze zhruba 1,6 hektaru by mohly začít ještě letos na podzim. Celý park by pak měl být dokončen v příštím roce. Projektová dokumentace parku už je zpracována. Kromě výsadby zahrnuje modulace terénu, vytvoření parkových cestiček a odpočívadel a instalaci osvětlení. Účelem je vytvořit klidové území s výrazným přírůstkem zeleně,“ sdělil porubský starosta Miroslav Novák.

Podle porubského starosty se na vybudování parku bude finančně spolupodílet soukromý investor. „Celkové náklady by se měly pohybovat kolem dvanácti milionů korun. Zahrnují mimo jiné i výstavbu osvětlení, vybudování chodníků, odvodnění území i péči o výsadbu. Soukromý investor má přispět částkou osm milionů, obvod by pak zaplatil čtyři miliony korun,“ upřesnil starosta.

V parku má být vysazeno čtyřicet listnatých i jehličnatých stromů, například habry, modříny, borovice, javory. V parku bude vysázeno i 112 keřů, například zlatice, rododendrony, kaliny. Proluka mezi porosty na svahu zůstane bez výsadeb, aby mohla v zimě sloužit sáňkování. Pomyslný střed parku tvoří podle studie centrální posezení, od kterého se odvíjí síť chodníků, které zabezpečí průchodnost celým areálem. Na ploše bude rozmístěno čtyřiatřicet laviček, deset odpadkových košů a tři koše na psí exkrementy. Osvětlení parku ve večerních hodinách zajistí devětadvacet lamp.