Právě tuto oblast vytipovala vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách společně se třinácti partnery z takzvaného Lokálního partnerství, mezi kterými jsou například místní neziskové organizace či školy, jako tu, kde začne realizovat první projekty. Vést by měly ke zlepšení kvality života místních obyvatel.

V plánu je převést obecní byty do vlastnictví neziskové organizace, která by zajistila jejich opravu a současně by dohlížela na to, aby už nedošlo k jejich zpustošení. „Nyní se zpracovávají kritéria převodu, vybírá se vhodná nezisková organizace. Chceme, aby si zřídila kancelář přímo v té lokalitě a mohla být denně s místními lidmi v kontaktu,“ uvedla Kateřina Michaliková z Agentury pro sociální začleňování.

Vládní Agentura působí celkem na dvanácti místech na Moravě i v Čechách. Na pomoc romských lokalitám má celkem asi sto milionů korun, z toho do Slezské Ostravy bude směřovat asi šest milionů.

Státní peníze pomohou například k vytvoření míst dvou koordinátorů. Ti budou už od příštího roku pracovat pod sociálním odborem radnice ve Slezské Ostravě. Za úkol budou mít jak komunikaci s lidmi v romském ghettu, tak mimo jiné kontrolu všech projektů, které se budou v oblasti realizovat. „Bude to mravenčí práce. Je nutné neustále těm lidem všechno vysvětlovat, pracovat s nimi a být jim jakoby nablízku,“ vysvětlila Michaliková.

Peníze na rekonstrukci zdevastovaných domů na Riegrově ulici bude mít za úkol jejich nový vlastník získat z fondů Evropské unie. Vládní agentura mu při tom bude pomáhat. Na opravě se ale musejí podílet i samotní obyvatelé. „Budou vypomáhat třeba s vyklízením sklepů či s různým natíráním, protože jen tak to bude mít smysl,“ řekla Michaliková.

Kumar Vishwanathan, ředitel občanského sdružení Vzájemné soužití, míní, s tím Romové problém mít nebudou. „Vždyť po povodních si hrušovští Romové opravili komunitní centrum, školu nebo se zapojili do stavění Vesničky soužití,“ připomíná Vishwanathan, který je zakladatelem unikátního projektu vesničky, kde vedle sebe už šestým rokem žijí Romové a lidé z většinové společnosti.

Vytvoření Lokálního partnerství je podle něj výjimečné v řešení romské problematiky zapojením vedle neziskových organizací i podnikatelů, majitelů bytů, obce i škol. „Je to zlatá šance a věřím, že do dvou let už budou vidět třeba v Riegrově ulici první výsledky, i když skromné, ale budou,“ věří Vishwanathan.

Členové Lokálního partnerství už začali i s přípravou projektů na podporu zaměstnanosti. Zjistili už, kolik lidí by mohlo projít motivačními a rekvalifikačními kurzy, jednat budou i s možnými zaměstnavateli. „Souběžně chceme připravit projekty zaměřené na vzdělávání. Ať už doučování dětí, tak i práce s rodiči, aby si uvědomili, jak je důležité posílat děti do školy,“ dodala Michaliková.

Ochotu zapojit se do projektu mají všechny rodiny žijící v této lokalitě kromě dvou. „Tito lidé se projektu nemohou zúčastnit ze zdravotních důvodů. Město plánuje jejich přestěhování do domu s pečovatelskou službou,“ vysvětlila Michaliková. Vedle Riegrovy ulice se pomoc vládní agentury a místních organizací zaměří i na oblast Na Liščině, která je nedaleko. Tam se ale prozatím vybírá přesná lokalita, které se bude pomoc týkat.

Do budoucna se chce agentura zabývat i další lokalitou, a to Osadou míru v Kunčičkách.