Tento úsek se v budoucnu stane součástí významné dálniční tepny D1, která po dokončení spojí tři největší města v zemi – Prahu, Brno a Ostravu. Dokončená stavba, která trvala necelé čtyři tři roky, má už ale nyní velký význam pro samotný region Přerovska. Očekává se, že dálniční úsek uleví od dopravní zátěže Lipníku nad Bečvou, ale zejména Hranicím a Bělotínu.

Tato investice, kterou se podařilo dokončit v termínu, si vyžádala téměř 8 miliard korun. Stát zatím ale dosud neuhradil veškeré své závazky za vynaložené náklady na tuto stavbu. „Věříme, že všechny vystavené faktury budou do konce roku proplaceny. Konkrétně na této stavbě jde o částku zhruba v objemu 50 milionů korun. K vyrovnání by mělo dojít během listopadu a prosince,“ sdělil generální ředitel společnosti Skanska, která byla zhotovitelem úseku D 47 Lipník nad Bečvou – Bělotín, Josef Hájek.

„Tím, že došlo k otevření tohoto úseku, se celá dálnice D 47 dostává za polovinu celkové výstavby. Nyní je totiž v provozu už 44 z celkových 80 kilometrů. V podstatě jde o předposlední krok před napojením samotné Ostravy,“ vysvětlil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Alfred Brunclík.

Starostové měst a obcí ležících poblíž trasy dálničního úseku neskrývali z dnešního otevření dálnice radost. Největší přínos má tato událost pro Hranice. „Otevření dálnice pro nás znamená úžasnou úlevu. Přes naše město projíždělo směrem na Ostravu, ale i na Valašské Meziříčí, obrovské množství vozidel, takže očekáváme největší úlevu na silnici I/47 směrem na Ostravu. Domnívám se, že však celá řada řidičů bude využívat dálniční síť také směrem na Slovensko,“ zhodnotil starosta Hranic Miroslav Wildner. Otevření dálnice přivítal také starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl. „Dnešní datum má historický význam nejen pro naše město, ale také pro celé území Moravské brány. Dálnice nám výrazně pomůže s přetíženou dopravou,“ řekl Přikryl, který však vzápětí dodal: „Osobně bych si ale velmi přál, aby se konečně zrychlila příprava výstavby dálnice D1 z Říkovic, do Přerova a odtud do Lipníku nad Bečvou. Tím by byl konečně celý úsek dálnice D1 v přerovském regionu dokončen, a to pokládám za mimořádně významný počin,“ dodal lipnický starosta Přikryl.

Úlevu od nadměrného dopravního zatížení očekává po zprůjezdnění dálničního úseku také Bělotín. „Uvidíme, jak se to v naší obci na dopravě projeví. Musíme to teprve zmapovat, ale doprava u nás teď hodně narostla poté, co byla zprovozněna dálnice z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. Věřím, že po otevření tohoto dálničního úseku se u nás dopravní situace výrazně zklidní, ale to ukáže teprve čas,“ řekl starosta Bělotína Eduard Kavala.

A jaké jsou technické parametry nově otevřeného dálničního úseku mezi Lipníkem nad Bečvou a Bělotínem? Nejzajímavější je asi šířka vozovky. Ta se totiž skládá z šesti jízdních pruhů, protože v tomto úseku se v budoucnu napojí dvě dálnice, a to D 47 ve směru od Olomouce a D 1 ve směru od Přerova. „Stavba zahrnuje čtyři dálniční mimoúrovňové křižovatky, které se nacházejí v Lipníku nad Bečvou, Hranicích a dvě v Bělotíně. Na této trase najdeme pětadvacet mostů a v celkové délce téměř sedm kilometrů protihlukových stěn,“ popsal technické údaje dálničního úseku Aleš Novák ze společnosti Skanska.