Na jejím místě totiž bude postavena lávka nová, navržená architektkou Evou Jiřičnou, která bude dosahovat až na území Nové Karoliny (vizualizace dole). Zatímco demolici bude hradit město, stavbu nové lávky má realizovat společnost Multi Development, která vyhrála soutěž na výstavbu nového centra Ostravy na území po bývalé koksovně. Práce na Karolině však nyní musela kvůli nedostatku peněz způsobenému světovou finanční krizí pozastavit. Podle primátora Petra Kajnara by měla demolice proběhnout až ve chvíli, kdy bude zajištěna stavba nové lávky.

(map)