Těmto látkám se přičítá spoluzodpovědnost za problémy s plodností i vznik některých poruch u dětí. V žebříčku největších znečišťovatelů ovzduší těmito reprotoxickými látkami, mezi které patří například benzen, polyaromatické uhlovodíky a těžké kovy, jsou mezi prvními pěti hned tři podniky z Moravskoslezského kraje. Po vůbec největším znečišťovateli, valašskomeziříčské Deze, je na druhém místě ostravská chemička BorsodChem MCHZ následována hutí ArcelorMittal Ostrava a Třineckými železárnami. Žebříček sestavilo sdružení Arnika, které vycházelo z dat ohlášených samotnými firmami do Integrovaného registru znečištění.

Na rizika plynoucí ze znečištěného ovzduší upozorňuje v knize Generace v ohrožení americký toxikolog Ted Schettler. O svých zjištěních ve středu přijel diskutovat se studenty Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity.

„Případy neplodnosti, potratů, nízké porodní váhy a některých poruch u narozených dětí narůstají co do počtu v mnoha částech světa a výzkumy ukazují, jak moc souvisejí se škodlivinami v životním prostředí,“ upozornil Schettler. České vydání jeho knihy vyjde před Vánocemi a její překlad připravilo právě sdružení Arnika. „Přestože kniha vyšla ve Spojených státech už v roce 2000, představuje stále nejucelenější dílo v této oblasti, které je zároveň srozumitelné i pro laické čtenáře,“ řekla vedoucí ostravské pobočky Arniky Vendula Kubačáková.

Podle Schettlera patří do rizikových oblastí z hlediska množství reprotoxických látek v ovzduší i Ostravsko. „Nejnebezpečnější jsou nejmenší frakce polétavého prachu, na něž se ty chemické látky váží a dostávají se tak hluboko do plic,“ upozornil Schettler. „Samozřejmě že řešením není zavřít podniky, které tyto látky produkují, ale tlačit na ně, aby využívaly co nejmodernější technologie, aby byla produkce škodlivých látek snížena,“ dodal.
V znečištění reprotoxickými látkami vede v kraji ostravský BorsodChem MCHZ. Ten ovzduší zamořil v roce 2007 více než třemi a půl tunami těchto látek, a to zejména benzenu. „Vystavení vlivu benzenu například zvyšuje riziko rakoviny u dětí a je spojován i s leukémií,“ uvedl Schettler. Vyjádření ostravské chemičky se nám včera bohužel nepodařilo získat, personální ředitelka, která je pověřena kontaktem s novináři, totiž měla dovolenou.

Zásadní zlepšení slibuje do roku 2010 společnost ArcelorMittal Ostrava. A týkat se bude i množství reprotoxických látek. Za rok 2007 jich do ovzduší podle informací sdružení Arnika vypustila huť skoro dvě a půl tuny, nejvíce benzoapyrenu, který je zodpovědný za poškozování genetické informace buněk. Zásadní přínos pro zlepšení ovzduší bude mít podle mluvčí hutní společnosti Věry Breiové například odprášení aglomerací pomocí textilních filtrů, které sníží emise prachu z tohoto zařízení nejméně o sedmdesát procent. „Snížení emisí tuhých znečišťujících látek bude mít pozitivní dopad i na množství emisí dalších škodlivin, neboť ty jsou vázány právě na prachové částice,“ sdělila Breiová a ujistila, že s realizací a přípravou další ekologických projektů bude společnost pokračovat bez ohledu na světovou finanční krizi. „A to si spousta firem nebude moci dovolit,“ dodala Breiová.