Nadační fond Via Vitae rozděluje prostředky Fondu Opora na aktivity, které mají také zlepšit životní a sociální prostředí v Ostravě. Z přidělených peněz budou upraveny dvě školní zahrady v Ostravě-Porubě, oživena zahrada pro volnočasové aktivity a odpočinek Slezské diakonie v Ostravě-Nové Vsi.

Zahradu v Nové Vsi chceme oživit tak, aby vzniklo veřejné místo, kde lidé různého věku najdou místo pro odpočinek a relaxaci. „Prostřednictvím zapojení místních občanů, podnikatelů i klientů do oživení zahrady dojde k navázání nových kontaktů, posílení sounáležitosti občanů s místem, ve kterém žijí,“ uvedla manažerka Nadačního fondu Via Vitae Markéta Kubáňová.

V případě školních zahrad v Ostravě-Porubě je podle ní cílem obnovit zahradu a vytvořit z ní otevřené místo nejen pro děti navštěvující mateřskou školu, ale i pro rodiny s dětmi, které bydlí v okolí. Cílem je také zlepšit vzhled prostranství před hlavním vchodem školy.