Nejpozoruhodnější historickou stavbou Přívozu je kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, který zdobí průčelí náměstí Svatopluka Čecha. Jde o architektonický klenot Ostravy, jehož projekt dokončil na jaře 1898, tedy před sto deseti lety, významný evropský urbanista a architekt Camillo Sitte, který se mimo jiné podílel na tvorbě regulačního plánu obce. Na myšlenku postavit v Přívoze kostel připadl v roce 1890 tehdejší obecní tajemník Přívozu Jan Grmela, jinak také významný český vlastenec.

Pomalé opravy

Jak uvedl současný přívozský farář Bogdan Stępień, začalo se s opravou kostela v roce 2004 a do dvou let mělo být vše hotovo. Počítalo se s finančním nákladem kolem patnácti milionů korun, většinu měl poskytnout stát, zbytek město. Jenže peníze začaly přicházet ve výrazně menších částkách, takže dnes máme rok 2008 a fasáda chrámu je opravena pouze z jedné třetiny. Je naprosto nepochopitelné, jak to přívozští radní před sto deseti lety udělali, že získali peníze nejen na celý kostel, ale také na faru, radnici a desítky nových domů tvořících náměstí. Jen připomeňme, že zmíněný tajemník Jan Grmela dokázal zařídit vypsání loterie, z níž se stavba platila, věcným darem přispěl dokonce císař František Josef I. Pro zajímavost: na druhé straně náměstí Svatopluka Čecha je malá herna, jejíž roční zisk by lehce stačil na generálku celého chrámu.

Je to o penězích

Například pro letošní rok se na opravy získalo pouze čtvrt milionu korun. „Ono se to s penězi nějak zaseklo,“ říká farář Stępień, „nepodařilo se nám získat žádný grant, ačkoliv tento kostel je skvělý památkový objekt města. Před dvěma roky jsme usilovali v rámci Evropské unie o příspěvek z takzvaného norského fondu, ale ani tady jsme neuspěli.“ Nejde jen o fasádu, stavbě škodí i vlhkost. Problém se mohl vyřešit před dvěma roky, kdy došlo ke generální rekonstrukci náměstí, všechny domy mají odtoky, jen kostel nikoliv. „Mít slíbené peníze,“ tvrdí pan farář, „opravu bychom dokončili za jediný rok, v tom je celá podstata.“ Problémem jsou nakonec i okna. Původně to byly nádherné barevné vitráže Camilla Sitteho, které měly být opraveny, ale nakonec skončily v depozitáři a byly nahrazeny obyčejnými okny. Ta už jsou také ve špatném stavu a do chrámu jimi zatéká. Pokud jde o obnovu fasády, k té se ještě přidružuje potřeba rozsáhlých kamenických prací, kostel je totiž zvenčí nádherně vyzdoben.

Osudová ironie

Ve špatném stavu jsou i varhany, které v roce 1899 dodala firma Rieger z Krnova. Čekají na generální opravu, které se chce ujmout – až budou peníze – opět firma z Krnova. Kostel byl opravován začátkem dvacátých let minulého století, potom v osmdesátých letech, kdy dostal zcela nové střechy a fasádu. Což je ironie, že protináboženští komunisté dali na památku více peněz, než jsme schopni poskytnout dnes. A tak bychom mohli ještě dodat, že na výzdobě chrámu se podílel architekt Camillo Sitte jako modelér řady ozdobných prvků na fasádě, sošek u vchodu i autor kresby andělů nad křížením lodi. Do hlavního oltáře z kararského mramoru je vsazen obraz Neposkvrněného početí Panny Marie, který pochází z ateliéru profesora pražské výtvarné akademie a autora opony Národního divadla v Praze Františka Ženíška. Obraz kostelu daroval olomoucký biskup Theodor Kohn.