Dva z nich přestoupili od jiných městských policií, zbývajících dvaadvacet absolvovalo tříměsíční kurz, jehož součástí byly i hodiny sebeobrany, taktické a střelecké přípravy, základů kriminalistiky, poskytování první pomoci a základů psychologie. „Zvládnutím tohoto náročného výcviku však získávání a prohlubování znalostí pro strážníky nekončí. Všichni každý měsíc procházejí takzvanými následnými výcviky, při kterých jsou upozorňováni na změny zákonů a nové legislativní normy. Absolvují i taktickou přípravu, při které jsou rozebírány jednotlivé události z praxe. Jsou zde také připomínána rizika plynoucí z případného nedodržení bezpečnostních zásad,“ řekla mluvčí ostravské městské policie Vladimíra Kejdová. V Ostravě nyní slouží 610 strážníků.