„Stále přijímáme kvalifikované mlékaře i strojaře k našim výrobním linkám,“ upřesnil generální ředitel Mlékárny Kunín Zbyněk Gebauer.

Podle něj firma potřebuje převážně vyučené mlékaře, tedy hlavně absolventy Střední průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži, což snižuje šance najít dostatek lidí na trhu práce. Jen za poslední tři roky mlékárna podle generálního ředitele investovala do kvalifikace svých zaměstnanců více než pět milionů korun. Další dva miliony korun čerpala na vzdělávání z prostředků Evropské unie.

První rozsáhlý vzdělávací projekt s podporu EU realizovala Mlékárna Kunín už v letech 2005 až 2007. Plynule na něj navázal druhý projekt, který skončil teprve v polovině letošního roku. Oběma projekty prošlo v součtu okolo 200 lidí, tedy přibližně dvě třetiny všech zaměstnanců mlékárenského podniku.

„Přestože tím vzrostla produktivita práce a naše výroba je silně automatizovaná, potřebujeme přirozeně omlazovat a doplňovat kvalifikovaný tým našich zaměstnanců. Proto se postupně snažíme také více a více spolupracovat s Vyšší odbornou školou potravinářskou a Střední průmyslovou školou mlékárenskou v Kroměříži,“ vysvětlil Gebauer.