Pracovníci Nadace nyní ve spolupráci s odborníky žádosti vyhodnocují a připravují pro jednání správní rady. O tom, které projekty získají podporu, bude nadace jednotlivé žadatele informovat ještě před vánočními svátky.

Nadace těžební společnosti v tomto grantovém kole rozdělí více než dvaatřicet milionů korun. „Chceme vše stihnout co nejdříve, aby si mohli úspěšní žadatelé včas připravit rozpočty na příští rok. Velká část lidí pracuje v neziskových organizacích ve svém volném čase, takže je pro nás velmi důležité, aby se mohli kvalitně věnovat své hlavní činnosti a nemuseli už přitom myslet na peníze,“ vysvětlila ředitelka Nadace OKD Blanka Týřová.

Přibližně polovina z celkově rozdělované částky připadne na aktivity v rámci programu Pro zdraví, v němž se uchází o podporu celkem 202 projektů. Největší počet projektů se přitom sešel v programu Pro radost a vzdělávání (328), který je zaměřen například na rozvoj školství a společenského života i na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Celkem 121 žádostí přišlo do programu Pro budoucnost, jež podporuje rozvoj regionu a životního prostředí. Cílem dalších sedmnáct žádostí v programu Pro Evropu je získat prostředky na důkladné zpracování žádostí o granty z fondů Evropské unie. V jarním grantovém kole podpořila Nadace OKD 181 projektů, mezi které rozdělila přes jedenatřicet milionů korun. „Řada těchto aktivit už se realizuje. Postupně se připravují i rozsáhlejší projekty, například budování sportovních hřišť, netypických školních zahrad nebo výtahů pro handicapované spoluobčany. Jejich realizace není až tak rychlá, po svém dokončení však budou přinášet užitek dlouhou dobu,“ řekla Týřová.

Další grantové kolo vyhlásí Nadace OKD zřejmě na jaře příštího roku. Výjimkou je program Pro Evropu, který bude s ohledem na uzávěrky jednotlivých evropských grantů rozdělovat peníze čtyřikrát do roka. Aktuální informace si mohou zájemci vyhledat na internetových stránkách www.nadaceokd.cz.