„Naším úkolem je navázat na úspěšné řízení Regionálního operačního programu a zajistit zájemcům o dotace příznivé podmínky pro jejich čerpání i samotnou realizaci projektů,“ uvedl Palas, který nyní bude řídit zasedání výboru a také reprezentovat Regionální radu navenek. Jedním z prvních rozhodnutí výboru bylo schválení integrovaného plánu rozvoje Frýdku-Místku, díky němuž město získá 9,25 milionů eur dotací.

Patnáctičlenný Výbor Regionální rady byl zvolen ze zastupitelů Moravskoslezského kraje na jeho ustavujícím zasedání v polovině listopadu. Nové složení se týká desíti členů výboru, pět členů bylo do své funkce zvoleno opětovně. „V kompetencích výboru je například schvalování výběru projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci, nebo plán výzev k předkládání žádostí o dotaci,“ upřesnil Michal Sobek, manažer Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

(lap)