„Představí výtvarné práce lidí s mentálním postižením, které vznikly ve všech zařízeních Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Podíleli se na nich klienti různého stáří i rozdílného stupně mentálního či fyzického handicapu v rámci výchovných, terapeutických nebo volnočasových aktivit. Mnoho obrazů a kreseb bude v Nové síni Ostrava vystaveno poprvé, jiné byly v letošním roce prezentovány například také na výstavě v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v předsálí zasedací síně Senátu Parlamentu ČR v Praze,“ přiblížila výstavní projekt mluvčí Čtyřlístku Bohdana Rywiková.

Výstava bude zahájena už 9. prosince neveřejnou vernisáží a předáním Ceny hejtmana. Ta je určena pro autory děl literárních, publicistických, zpravodajských a dalších, kteří přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace. Cena je od roku 2004 každoročně udělována v prosinci u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených. Za rok 2008 tuto obdrží: Pavel Löffelmann za filmový dokument Verše pro dvě ruce. Jedná se o netradiční ztvárnění poezie pro neslyšící – verše sluchově postižené básnířky Elišky Vyorálkové přeložené do znakového jazyka. Protagonistkami byly studentky výchovné dramatiky pro neslyšící JAMU.

Čestná uznání pak převezmou Roman Gábor za kolekci výtvarných děl Obrazy Romana Gábora, Libor Knězek za knihu Cesta z hořícího kruhu a Marie Zachařová za keramické dílo Proměna nálady. Výstava potrvá do 21. února příštího roku.

Výstavní sály jsou otevřeny od úterý do soboty od 10 do 13 a od 13.30 do 18 hodin.