Právě pro ně připravili pracovníci infocentra výtvarnou soutěž. „Zapojily se do ní skoro všechny děti, některé si výtvory přinesly už z domova,“ uvedl Jiří Šimon z Ostravského informačního servisu. Zadání znělo: nakreslit svoji představu Ježíška nebo Vánoc. A zajímavých kreseb se sešlo podle pracovníků infocentra hodně. „Některé z nich byly velmi nekonvenční, ale z většiny bylo jasně vidět, že i mezi dětmi převládá tradiční představa Ježíška jako malého dítka,“ uvedl Šimon s tím, že výtvory dětí odměnili pastelkami, drobnými suvenýry a kalendáři s vyhlídkovou věží. Obrázky nyní infocentrum vystaví ve vývěskách na vyhlídkové věži.

(ha)