Systém zpětného odběru a recyklace vyřazených elektrozařízení funguje v Česku teprve třetím rokem. Průzkum, který se zabýval postoji domácností k nakládání s elektroodpadem a vztahem k životnímu prostředí, kromě řady pozitivních výsledků také naznačil, že hodně lidí odrazuje od předání vysloužilých elektrospotřebičů do sběrného místa jeho vzdálenost.

Také proto Elektrowin už v první polovině letošního roku umístil do více než 1,8 tisícovky prodejen elektro v celé republice speciální sběrné koše, kam mohou občané drobný spotřebič odložit. Před koncem roku tuto síť prodejen ještě rozšířil. Umístil koše pro zpětný odběr elektrozařízení v dalších téměř 250 prodejnách elektro v celé republice. „Vyloučení elektrozařízení z běžného komunálního odpadu šetří kromě životního prostředí i rozpočty obcí a měst. Za tři roky fungování našeho kolektivního systému jsme vyčíslili tuto úsporu pro obecní pokladny na zhruba 300 milionů korun,“ uvedl Roman Abrham z kolektivního systému Elektrowin. Podle něj se navíc daří znovu využít až devadesát procent materiálů, které vyřazená zařízení obsahují.