Pokladna krajského úřadu bude mít otevřeno od 8 do 10 hodin. Rovněž o provedení zpoplatněných úkonů bude možno požádat pouze do 10 hodin. Jedná se např. o ověření shody listin s pravostí podpisu, vystavení dokladu o státním občanství, poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel, vydání výpisů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT apod.

Rovněž na Magistrátu města Ostravy končí ve středu 31. prosince úřední hodiny na všech odborech ve 12 hodin. Dne 2. ledna bude úřad pro veřejnost uzavřen z důvodu čerpání hromadné dovolené zaměstnanců.

Üřad práce v Ostravě bude mít ve středu 31. prosince pro veřejnost otevřeno od 8 do 13 hodin. V pátek 2. ledna budou úřední hodiny jako obvykle, to znamená od 8 do 13 hodin, ale pouze pro občany, kteří se chtějí nově zaevidovat jako uchazeči o zaměstnání, případně podat žádost o dávky státní sociální podpory.

(zr)