„Znám samozřejmě pana Sojčáka, ale to přece neznamená, že by se nemohl účastnit našich výběrových řízení. Na okolnosti výběrového řízení na nějaký chodník si teď ale nevzpomínám,“ odpověděl nejprve na telefonický dotaz Deníku starosta. Posléze požádal, abychom mu poslali otázky k danému tématu elektronickou poštou s tím, že si zjistí bližší podrobnosti. Zde jsou jeho následné odpovědi.

Proč jste zrušili první výběrové řízení na rekonstrukci Macharovy ulice, které vyhrála firma Norberta Rybky?

Výběrové řízení bylo zrušeno z toho důvodu, že všechny cenové nabídky byly oproti plánovaným nákladům na tuto investici výrazně vyšší. Náklady na tuto investiční akci byly radou městského obvodu schváleny ve výši 2,6 milionu korun včetně daně v rámci úpravy plánu investic na rok 2007. Podané cenové nabídky byly v rozmezí od 2,86 milionu do 3,63 milionu korun. Rada městského obvodu tedy ve vztahu k tomuto plánu a potřebě realizovat investiční akce hospodárně rozhodla o zadání nového výběrového řízení.

Co vás vedlo k tomu, že jste pro druhé výběrové řízení kromě čtyř zcela nových firem oslovili opět i společnost Anti Aqua System, která jako jediná napoprvé nesplňovala zadané podmínky?

Učinili jsme tak proto, že ve zrušeném výběrovém řízení podala tato firma nejnižší cenovou nabídku, i když z hlediska vyhlášených podmínek neúplnou. Nebyl důvod znovu firmu neoslovit.

Stály za vaším rozhodnutím vazby na šéfa této firmy Filipa Sojčáka, který je členem rady místního sdružení ODS v Moravské Ostravě a Přívozu, jehož jste předsedou?

Ve věci rozhodovala rada městského obvodu dle výše cenových nabídek, kterou tato firma podala nejnižší. Pro mé hlasování o přidělení zakázky byl rozhodující hospodárný přístup ve financování investic vůbec, nikoliv skutečnost členství pana Sojčáka ve sdružení ODS.

Proč jste ale při druhém výběrové řízení neoslovili i další firmy z prvního kola? Minimálně vítěznou společnost Norberta Rybky?

Protože se zadávací podmínky nezměnily a předpokládalo se, že by nabídky znovu obeslaných firem byly stejné.

Nevadilo vám, že společnost Anti Aqua System při druhém výběrovém řízení rovněž nedokázala vyhovět vašemu cíli, aby rekonstrukce ulice Macharovy stála zmiňovaných 2,6 milionu korun, když požadovala za realizaci díla 2,94 milionu korun?

Vadilo, ale ze všech v obou kolech doručených nabídek byla tato pro městský obvod nejvýhodnější.

Jakou cenovou nabídku pro ilustraci předložil vítěz prvního výběrového řízení – Norbert Rybka?

Bylo to 3,04 milionu korun.

Audit, který byl ve vašem obvodu udělán, vám dále vytýká, že u zadání této veřejné zakázky byla do smlouvy o dílo zahrnuta také desetiprocentní rezerva na práce, což je podle Úřadu na ochranu hospodářské soutěže nezákonný postup. Je taková praxe na vaší radnici běžná?

Praxe zahrnování desetiprocentních rezerv byla v minulosti obecně uplatňována. Po doporučení auditu již radnice rezervu do cen nezahrnuje.