Představit si vystoupení bývalého předsedy vlády a současného nejznámějšího „důchodce z Vysočiny“ Miloše Zemana bez bonmotů je pro mnohé zhola nemožné. Expremiér nezklamal své posluchače ani při čtvrteční besedě v téměř zaplněném Vesmíru. Na úvod slovy klasika vysvětlil, proč nehodlá stát za řečnickým pultem: „Když Winston Churchil vysvětloval, proč se dožil tak vysokého věku, uvedl, že proto, že kdykoliv měl možnost se rozhodnout, zda bude sedět, nebo stát, vybral si první možnost. Když vybíral mezi sezením a ležením, zvolil druhou variantu. To je také důvod, proč já nyní vytrvám na své židli,“ řekl Zeman.

Poté pokračoval asi patnáctiminutovou přednáškou na téma, jak rozšířit práva českých voličů. „Ve své tvrzi na Vysočině jsem měl možnost přemýšlet nad tím, proč klesá zájem lidí o politiku a o vstup do politických stran. A co by bylo třeba udělat pro to, aby voliči nebyli příliš manipulováni stranickými sekretariáty, které jim předkládají kandidátky sestavené na základě úzké dohody nejvyšších funkcionářů. V nichž na volitelných místech jsou šedé myši, které nikomu nevadí, a vybrané na principu, když ty mě podpoříš Pepíka, tak já tobě Františka,“ začal Zeman.

Vzápětí navrhl tři způsoby, které by podle něj problém vyřešily. Zaprvé by se měla zvýšit role preferenčních hlasů, aby si voliči mohli na kandidátce vybrat politika, kterého opravdu chtějí. „Tak byste si mohli vybrat ne páchnoucího španělského ptáčka připraveného bafuňáři, ale svěží svíčkovou. Měl by se také zvýšit počet volebních krajů ze čtrnácti na pětatřicet. Zmenšil by se tak počet kandidátů na jednotlivých kandidátkách a volič by měl reálnou šanci je lépe poznat. Měl by se také v parlamentních a krajských volbách uplatnit princip panašování, který se aplikuje v komunálních volbách. Volič by měl možnost vybrat si kandidáty napříč politickými stranami,“ míní Zeman. Politici by podle něj měli mít charakter a inteligenci. „Kdysi jsem k tomu ještě přidával pracovitost. Později jsem však došel k závěru, že pracovitý blbec dokáže způsobit mnohem více škody než blbec líný. Politika je právě taková jako politici. Není špinavá, jen někteří politici. A vy byste měli mít větší možnost výběru a přemýšlet o tom, komu dáte hlas a na základě jakých kritérií,“ nabádal posluchače Zeman.

Proč se nepovedla akce Čisté ruce? „Část tunelářů utekla, část byla trestně stíhána, ale soudy je osvobodily. V demokratické zemi musíte respektovat nezávislost soudů. Já bych si i přesto dovolil formulovat hypotézu – pokud někdo ukradne sto milionů, má dost prostředků na to, aby zaplatil nejlepší advokáty, soudce, státní zástupce a další,“ odpovídal na dotazy Zeman.

Jak by řešil finanční a hospodářskou krizi? „Finanční se týká bankovního sektoru, tu bych neřešil. V Česku neexistuje, naše banky byly očištěny od špatných úvěrů a míra toxicity se nezvýšila. Hospodářská krize už se naší země dotýká, dochází k poklesu výroby. Vláda ji může zmírnit rozsáhlými státními zakázkami investičního typu domácím firmám – mám na mysli dopravní stavby, opravy kulturních památek čističky odpadních vod,“ reagoval Zeman.

Studentům také vysvětlil, proč odešel z aktivní politiky – kvůli extrémní únavě, a také proto, že je dobré odejít na vrcholu. Poplatky ve zdravotnictví by Zeman nejraději zrušil plošně. Je pro brzké zavedení eura v Česku, kdyby bylo vyhlášeno referendum o Lisabonské smlouvě, jako občan by pro ni hlasoval. Přivítal by také přijetí zákona a majetkovém přiznání.