Manažer Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Michal Sobek uvedl, že z operačního programu Moravskoslezsko jsou na modernizaci drážních a ekologických vozidel veřejné dopravy vyčleněny dvě miliardy korun.

„Z nich je nyní prvních 260 milionů korun připraveno na pořízení nízkopodlažních trolejbusů a tramvají. Žádat o dotace je možné od 20. ledna do 6. března. Ve stejném termínu přijímá Regionální rada projekty zaměřené na bezpečnost na komunikacích, na cyklostezky i pěší dopravu, k dispozici je až 120 milionů korun z ROP Moravskoslezsko,“ upřesnil Sobek.

Člen Výboru regionální rady a náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Miroslav Novák dodal, že peníze na obnovu vozového parku veřejné dopravy přispějí hlavně ke zvýšení její dostupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. O pořízení nízkopodlažních drážních vozidel městské hromadné dopravy se mohou ucházet obce nebo jimi zřízené či založené organizace, pokud provozují městskou hromadnou dopravu formou takzvané in-house služby, tedy prostřednictvím organizací stoprocentně vlastněných obcemi. Může se jednat jak o nová, tak i rekonstruovaná vozidla MHD.

„Výstavba nových cyklostezek a rozšíření stávající sítě vytváří bezpečnou a zároveň ekologickou alternativu silniční dopravy. Přednostně uspějí ty projekty, které navážou na stávající síť dálkových, nadregionálních a regionálních cyklotras,“ doplnil Novák.