Do bývalého Dělnického společenského domu v Hrušově se zakously bagry. Jeho demolice je součástí přípravy zóny v Hrušově. S oblastí, která utrpěla značné škody při povodních v roce 1997 a jejíž devastace a vybydlování pokračovaly i v dalších letech, má ostravský magistrát velké plány. Časem by se měla přeměnit na zónu s nájemními administrativními objekty, případně výzkumnými a poloprovozními provozy.

„Nyní se v rozvojové zóně Hrušov řeší především majetkoprávní záležitosti, tedy výkupy pozemků či budov, směny pozemků, zajištění náhradního bydlení pro starousedlíky či demolice objektů v havarijním stavu. Tento proces bude probíhat po celý letošní rok,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská s tím, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, a proto lze případné problémové vlastníky v mezním případě také vyvlastnit.

Jedním z domů, které ustoupí budoucí zóně, je i Dělnický společenský dům. Původně šlo o Lidový dům, kterému místní říkali Liďák, pak sloužil Dělnické tělovýchovné jednotě, později v něm našly kulturní zázemí i další organizace. „Pořádaly se tam koncerty a přednášky. Byla tam například jedna z prvních televizí, chodil se tam na ni tehdy dívat celý Hrušov,“ uvedla mluvčí slezskoostravské radnice Marie Stypková.

Současně s vykupováním a scelováním pozemků pokračuje ostravský magistrát i v projekčních přípravách. „Naplno se pracuje na asanačním projektu, jehož smyslem je v celé lokalitě provést vodohospodářské a terénní úpravy tak, aby nedocházelo k obdobným povodňovým událostem, které známe z minulosti,“ zdůraznila Vojkovská. Souběžně tam společnost ČEZ plánuje výstavbu trafostanice. V seznamu letošních přípravných prací je ještě zahájení procesu posuzování vlivu na životní prostředí, inženýrská činnost a zajištění potřebných povolení. „Samotná realizace projektu tak s největší pravděpodobností ještě letos zahájena nebude,“ doplnila Vojkovská.