Do ulic měst a obcí se v prvních lednových dnech vydalo koledovat více než dva tisíce skupinek koledníků. Děti dokázaly na projekty oblastních Charit vykoledovat téměř deset a půl milionu korun. Výtěžek sbírky je o čtyři sta tisíc korun vyšší než v roce 2008 a pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou druhý nejvyšší v devítileté historii Tříkrálové sbírky.

„Částku přesahující milion korun se podařilo vykoledovat Charitě Frýdek-Místek, Hlučín, Odry, Opava a Charitě Ostrava, která koledovala společně s Charitou sv. Alexandra. Nejlepší výsledek zaznamenala Charita Hlučín. Obyvatelé Hlučína a vesnic na Hlučínsku darovali na projekty Charity více než 1,5 milionu korun,“ řekl koordinátor Tříkrálové sbírky v ostravsko-opavské diecézi Martin Hořínek.

Do koledování se zapojily tisíce dětí, jejich rodiče, mládež i kněží. Perličkou letošního ročníku je nejmladší koledník na severní Moravě. „Tím se stal Petřík Reimann. Vozil se v kočárku ozdobeném korunkou a kometou, a spolu s rodiči a ostatními sourozenci se zúčastnil koledování ve Slavkově na Opavsku,“ uvedl ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo s tím, že po sečtení výsledků se budou v jednotlivých Charitách jako poděkování koledníkům konat různé akce. „Opavští koledníci se mohou těšit na bruslení a promítání filmu, Charita Ostrava připravila posezení s kouzelníkem, koledníci z Charity sv. Alexandra půjdou do divadla, jinde stráví děti odpoledne s připraveným programem a hrami,“ upřesnil Curylo.

Přestože oficiální část veřejného koledování s kasičkami v ulicích skončila v neděli 11. ledna, peníze lze darovat i po tomto datu.

V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou vyhlásila Diecézní charita ostravsko-opavská pro koledníky soutěž s názvem Tříkrálové putování. Uzávěrka soutěže, do níž je možné zasílat fotky, obrázky a případně psané příběhy z letošního koledování, je posledního ledna.

Kolik peněz vykoledovaly oblastní Charity

Charita Bohumín - 195 474 Kč

Charita Český Těšín - 773 929 Kč

Charita Frenštát pod Radhoštěm - 242 341 Kč

Charita Frýdek-Místek- 1 254 645 Kč

Charita Hlučín - 1 507 496 Kč

Charita Hodslavice - 58 000 Kč

Charita Hrabyně - 385 003 Kč

Charita Jablunkov - 623 252 Kč

Charita Javorník - 343 766 Kč

Charita Kopřivnice - 691 136 Kč

Charita Krnov - 330 449 Kč

Charita Odry - 1 059 538 Kč

Charita Opava - 1 100 077 Kč

Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra - 1 163 509 Kč

Charita Studénka - 371 416 Kč

Charita Třinec - 391 797 Kč

celkem DCHOO - 10 491 828 Kč