Hodnoty polétavého prachu (PM10) překročily povolený limit padesáti mikrogramů na metr krychlový na některých místech i více než čtyřikrát. Nejhorší situace byla v Bohumíně, nedýchatelno ale hlásily i měřicí stanice v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích či v Zábřehu.

Jen o něco málo lépe bylo v pondělí například v Mariánských Horách, v Přívoze nebo na Fifejdách. Tyto části si vysloužily puntík pouze fialový, což znamená překročení povoleného limitu maximálně trojnásobně.

Zlepšení situace předpokládají meteorologové výhledově až ve druhé polovině tohoto týdne. Důvodem jsou současné špatné rozptylové podmínky.

Platí tak několikrát opakované: vycházet ven pokud možno co nejméně, doma větrat krátce a intenzivně. Netopit v kotlích neekologickými palivy a ve větší míře využívat městské hromadné dopravy.