Přes rok nedostala fifejdská nemocnice ani korunu na nové investice. Představitelé města Ostravy totiž nechtějí vrážet peníze do něčeho, co není jeho majetkem. Ukázalo se totiž, že budovy a pozemky, na kterých špitál stojí, nepatří Ostravě, nýbrž státu. Ten podle radních nyní podezřele otálí s převedením těchto nemovitostí. Radnice se také bojí, aby nemocnice neskončila v rukou někoho třetího. „Mám strach, že o nemocnici přijdeme. Vypadá to tak, že se hledají důvody a záminka k tomu, aby stát tyto nemovitosti na město nepřevedl. Žádá se teď po nás, abychom například zdůvodnili, proč nemocnici vlastně chceme, to je dost divné,“ prohlásil před časem primátor Ostravy Petr Kajnar (ČSSD). Na středečním jednání zastupitelstva se k němu přidali i ostatní.

„Co to jsou za otázky, zda nemocnici potřebujeme, nebo ne, kolik plochy tam pronajímáme? Do této nemocnice město za posledních patnáct let investovalo skoro dvě miliardy korun. Za rok tu je hospitalizováno třicet tisíc lidí, osm set tisíc pacientů přijde ročně do ambulancí nemocnice,“ zlobil se primátorův náměstek pro finance Lukáš Ženatý (ODS). Je přesvědčen o tom, že bezúplatný převod majetku na město se nezvykle protahuje. „Pokud je vůle, dá se celá záležitost vyřídit do čtrnácti dnů, my to řešíme už přes rok,“ míní Ženatý.

V čem je problém? Zhruba devadesát procent budov a pozemků v areálu v účetní hodnotě zhruba tři čtvrtě miliardy korun nepatří městu, jak by mohlo z názvu Městské nemocnice Ostrava vyplývat, ale státu. „Domnívali jsme se, že je nemocnice naše, ale ukázalo se, že historicky tomu tak není. Předali jsme ji tedy formálně státu s dohodou, že nám ji zpět bezúplatně daruje. Převod se však táhne už skoro rok,“ vysvětlil Ženatý.

V této chvíli má město nemovitý majetek nemocnice od státu na osm let ve výpůjčce, stále čeká na rozhodnutí ministerstva financí o bezúplatném převodu.

„Trváme na bezúplatném nabytí těchto nemovitostí,“ vzkázali ostravští zastupitelé ministerstvu financí. Ředitel ostravské pobočky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Karol Siwek tvrdí, že záležitost vůbec není tak horká, jak vypadá. „Jde o naprosto standardní postup. Jde o obrovský majetek, proto je zcela běžné, že si ministerstvo ověřuje aspekt veřejného zájmu. Materiál je už zpracován, probíhá vnitřní připomínkové řízení a měl by být co nejdříve probrán na poradě vedení ministerstva financí,“ řekl Siwek. Odhaduje, že koncem února by v celé záležitosti mělo být jasněji.

Politická reprezentace města naznačila, že by za průtahy mohl být zájem soukromého vlastníka o nemocnici. „Loni chtěli o koupi nemocnice jednat představitelé skupiny Agel, které patří síť soukromých zdravotnických zařízení,“ řekl primátor Kajnar. Na to reagoval mluvčí holdingu Agel Tomáš Želazko stručně. „My jsme slyšeli, že kupujeme všechna zdravotnická zařízení v republice. Tato informace je čistá spekulace,“ konstatoval mluvčí.