V tomto zařízení, které je jediné v Česku, pobývají patnácti- až osmnáctiletí chlapci a dívky s diagnostikovanou extrémní poruchou chování a s uloženou ochrannou či nařízenou ústavní výchovou.

Stávající kapacita specializovaného oddělení pro dvanáct chovanců bude rekonstrukcí rozšířena na třicet míst pro mladistvé vyžadující soustavnou intenzivní péči.

Návrh stavebního členění nových pavilonů naplňuje požadavky na zvýšení bezpečnosti klientů, odborného personálu i obyvatel této lokality.

„Nový areál zabrání nebo alespoň minimalizuje možnost útěků, s nimiž jsme se v minulosti setkávali,“ podotkl ředitel výchovného ústavu Pavel Němynář.

Součástí nových oddělení budou ubytovací prostory, učebny pro školní výuku včetně dílen praktického vyučování a prostory pro zájmovou činnost.

Areál za více než sto milionů korun staví společnost Tchas.

„Výstavba zahrnuje hrubé terénní úpravy a vybudování nových inženýrských sítí. Poté dojde k realizaci novostaveb, vytvářejících kompaktní uzavřený blok. Vzniknou tři dvoupodlažní ubytovací objekty, správní budova a zázemí pro personál, objekt tělocvičny a praktické výchovy, venkovní hřiště a betonové oplocení. Po přestěhování dětí do nových bloků dojde ke stavebním úpravám stávajícího objektu a k jeho spojení koridorem s novými budovami,“ upřesnil mediální zástupce Tchasu Tomáš Svoboda.

Dodal, že stavba skončí koncem roku 2010.