„Situace je vzhledem ke světové krizi velmi vážná. V poslední době se nám začaly ve velkém hromadit žádosti, které poukazují na tíživou situaci občanů, kteří přišli například o práci a nemají z čeho zaplatit byt. Žádosti se týkají také přidělení obecních bytů a bytů v Domě na půl cesty, který chceme vybudovat,“ vysvětlil starosta Antonín Maštalíř (ČSSD). Vysvětlil, že situaci měla částečně řešit vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, která začala působit ve Slezské Ostravě loni v srpnu a jejíž činnost zahájila bývalá ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková.

„Z peněz, které jsme měli dostat, jsme chtěli například vybavit nízkoprahové centrum v Hrušově, které má podchytit hlavně romské děti. Centrum by mělo sloužit i dospělým a nabízet jim například kurzy vaření,“ upřesnil starosta s tím, že Slezská Ostrava čeká stejně jako další vybrané lokality v Česku, zda se podaří novému ministrovi Michaelu Kocábovi celou záležitost dotáhnout do konce.

(mch)