Právě tam se počátkem února uskuteční už druhé setkání pracovního týmu Parčík složeného ze zástupců města a rodinného centra Želvička a právě lázeňských hostů. „Mnoho rodičů s dětmi jezdí do lázní pravidelně a určitě uvítají, když budou moci využít něco nového. Park bude bezbariérový a hrací prvky budou odpovídat tomu, aby je mohli používat i handicapované děti,“ uvedla Alice Chlebovská z Městského úřadu Klimkovice a současně z týmu Parčík.

Nyní je na ploše přes 3600 čtverečních metrů jen trávník, jehož část funguje jako hřiště, a na přilehlém svahu v zimě bobují děti. Majitelem pozemku je město Klimkovice.

Nad plány na budoucí využití prostranství se lidé v Klimkovicích sešli už minulou neděli. „Společnou diskusí vznikly první vize, ve kterých převládal názor na využití plochy pro dětské aktivity a pro aktivní odpočinek,“ sdělila Renata Návratová z pracovního týmu Parčík a rodinného centra Želvička. Kromě hracích prvků pro děti je mezi návrhy například vybudování posezení s krbem. „A hlavně by tam měla být dosazena zeleň,“ doplnila Návratová.

Na realizaci parčíku se už rodinnému centru podařilo získat dvě stě tisíc korun z Nadace VIA. S dalšími penězi by měli pomoci například sponzoři a město Klimkovice. Až budou na základě podnětů občanů a lázeňských hostů hotové první studie, předloží je pracovní tým opět veřejnosti na posouzení. Teprve potom vznikne konečný projekt prostranství.

„Tady však zapojení veřejnosti zdaleka nekončí. Lidé se mohou podílet i při samotném budování parčíku svou aktivitou v rámci průběžných brigád, pomocí pracovnímu týmu a finanční či materiální podporou projektu,“ uzavřela Návratová.