„Kromě toho, že si nebudou moci vyřídit osobní záležitosti, při kterých je předložení průkazu nezbytné, například převzít doporučené zásilky na poště, jednat na úřadech či v bankách, hrozí jim také pokuta do výše deseti tisíc korun,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská. Doporučila těmto občanům, aby vše napravili a požádali si o nový průkaz. „Výměna občanských průkazů je bez správního poplatku. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji mohou občané podat osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu,“ upřesnila mluvčí.

(mch)