„Převážná většina stížností směřovala ke způsobu provozu malých spalovacích stacionárních zdrojů občany, a to v převážně okrajových částech města. Například v městských obvodech Radvanice a Bartovice, Krásné Pole nebo Petřkovice,“ sdělila mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Vzhledem k současné legislativní úpravě v oblasti ochrany ovzduší je však podle jejích dalších slov velmi těžké prokázat neplnění zákona a uložit sankci. Občan totiž ani nemá povinnost vpustit kontrolní orgán ochrany ovzduší do svého obydlí. „Je pochopitelné, že pokud někdo porušuje zákon a hrozí mu pokuta, tak tuto možnost využije,“ podotkla Vojkovská s tím, že měření plnění emisních limitů tmavosti kouře zase nelze provádět za snížené viditelnosti nebo v noci, protože musejí být dodrženy metodické pokyny k měření.

„Vzhledem k výše uvedenému pokuty za porušení zákona uloženy nebyly. Řešení problematiky znečišťování ovzduší restrikcemi vůči občanům je tedy takřka neúčinné a mělo by být řešeno komplexně – od zlepšování kvality distribuovaných tuhých paliv, po cílenější dotační politiku státu při využívání alternativních zdrojů energie nebo plynofikaci,“ dodala mluvčí magistrátu.

MARTIN PLEVA

„Chceme dýchat, nechcem kýchat!“

Originální nápad, jak bojovat za čistější vzduch, měli v Mokrých Lazcích na Opavsku. V projektu, který provázelo heslo Chceme dýchat, nechcem kýchat!, hrály hlavní roli děti z tamní základní školy. Projekt tam běžel asi před pěti lety. „Protože jsme malá obec, kde v podstatě každý každého zná, děti se domlouvaly se svými tetami či babičkami, že nebudou spalovat odpad a nekvalitní palivo,“ popsala učitelka Základní školy Mokré Lazce Eva Cenková. Když příbuzní souhlasili, dostali samolepku s heslem kampaně, kterou si mohli nalepit například na poštovní schránku. „Samolepka označovala ty, kteří se ke kampani připojili,“ sdělila Cenková. V rámci této kampaně vyhlásily děti i soutěž o nejčistější ulici, za odměnu pak plánovaly, že ji na jaře ještě zkrášlí, například tam vysázejí květiny. Soutěž ale i celou kampaň však v Mokrých Lazcích předčasně ukončili. „Někteří lidé se toho báli a moc se nezapojovali,“ vysvětlila učitelka.

(ha)