Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kterým byly podle zvláštního právního předpisu přiznány mimořádné výhody 2. stupně (průkaz ZTP) nebo mimořádné výhody 3. stupně (průkaz ZTP/P), pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká. Vozidlo zajišťující přepravu postižené osoby musí být dále na viditelném místě označeno zvláštním označením. Přepravovaná osoba musí být ve vozidle přítomna a musí u sebe mít průkaz ZTP nebo ZTP/P.

(mach)