Za levný peníz zájemcům pronajmeme na vybraných místech obecní pozemek, kde si pak mohou na vlastní náklady postavit parkoviště. S takovou nabídkou přišla radnice Ostravy-Jihu.

„Na tuto myšlenku nás přivedly dlouhodobé problémy s parkováním na území obvodu. Vytipovali jsme zhruba dvě stě ploch. Jejich seznam, pokud návrh příští týden schválí obvodní rada, bude vyvěšen na úřední desce radnice a internetových stránkách www.ovajih.cz,“ uvedl místostarosta Ostravy-Jihu Radim Miklas (ODS).

Upřesnil, že dvě místa budou k dispozici na ulici P. Lumumby, jedenatřicet na ulicích Oráčově a Mjr. Nováka, sto padesát tři na ulicích Baranovově, Abramovově, Prosinově, Averinově, Utvenkově, Glazkovově, Gurťjevově a Bogrodského a sedmnáct míst na ulici Na Výspě. „Každé parkovací místo bude mít rozměry minimálně 2,3 krát 4,5 metru,“ dodal Miklas. Co by měl zájemce o parkovací stání udělat a kolik ho to bude stát?

„Na majetkovém odboru úřadu Ostravy-Jihu zájemce podá žádost o pronájem vybraného pozemku. Za metr čtvereční plochy zaplatí ročně pětačtyřicet korun. Smlouvy budeme uzavírat na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Poté musí pronajímatel vybudovat na pronajatém místě parkovací stání ze zámkové dlažby. Odhadujeme, že kompletní náklady na stavbu včetně projektové dokumentace a osazení dopravní značkou se pohybují kolem patnácti až dvaceti tisíci korun,“ upřesnil mluvčí radnice Michael Kutty s tím, že radnice se inspirovala samotnými občany. „Asi padesát lidí v minulosti přišlo na radnici se žádostí o pronájem pozemku, na kterém si chtěli postavit stání pro své auto. Dohodli se, dneska už bez problémů parkují. Radní proto vybrali další místa, aby i jiní zájemci mohli problém s parkováním vyřešit,“ podotkl Kutty.

„Je v zájmu obce, aby lidé měli kde parkovat. Musel by nastat vážný důvod k tomu, abychom nájemní smlouvy občanům vypovídali – například neplacení nájemného. Pokud by se časem ukázalo, že obvod chce na místě, kde je parkovací stání, postavit nějakou obecně prospěšnou stavbu a podobně, domluvíme se s pronajímatelem na kompenzaci, nabídneme mu adekvátní náhradu,“ slíbil Miklas.