„V Moravskoslezském kraji podalo přiznání k dani z příjmů fyzických osob dosud 60 tisíc lidí, v Olomouckém kraji bylo na finanční úřady doručeno zhruba 30 tisíc přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Možnosti podat daňové přiznání mimo sídlo finančního úřadu, přímo v obcích, zatím využilo minimum obyvatel,“ uvedla dále Homolová.

V období od 23. března do 31. března budou v pracovních dnech finanční úřady otevřeny pro veřejnost do 18 hodin. Vybrané finanční úřady budou otevřeny také v sobotu 28. března od 8 do 12 hodin. V sobotu bude v Moravskoslezském kraji možno podat daňové přiznání na finančních úřadech v Bruntále, ve Frýdku-Místku, v Karviné, v Novém Jičíně, v Opavě a na všech třech ostravských finančních úřadech.

„Občané, kteří nesplní povinnost podat daňové přiznání v zákonem stanovené lhůtě, se vystavují možným sankcím ze strany finančního úřadu. Daňové přiznání podané po zákonné lhůtě může způsobit zvýšení vyměřené daně finančním úřadem až o deset procent. V případě pozdní úhrady daňové povinnosti je pak nutné počítat s úrokem z prodlení. Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání a lze ji zaplatit nejen bezhotovostním převodem nebo hotově přímo na finančním úřadě, ale také na každé poště pomocí daňové složenky. Daňové přiznání není ale nutné odevzdávat jen na finančním úřadě. Je možno je předat zaměstnancům finančních úřadů přímo ve vybraných obcích, případně je zaslat poštou nebo podat elektronicky na adrese http://eds.mfcr.cz,“ doplnila Homolová.

Pouze v případě, že daňové přiznání podává fyzická osoba, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jejíž daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, běží lhůta pro podání daňového přiznání až do konce června. „To však platí pouze tehdy, je-li příslušná plná moc k zastupování fyzické osoby daňovým poradcem podána na finanční úřad nejpozději v úterý 31. března,“ upřesnila mluvčí ostravského finančního ředitelství Petra Homolová.