Se stavebními pracemi přitom chtěla společnost začít už ke konci loňského roku. Domluvit se s majiteli všech pozemků, garáží, zahrad či plotů i jednoho obytného domu okolo šestikilometrového úseku řeky však bylo zdlouhavé. „Lidé se s tím na jedné straně těžce loučí, ale na druhé straně by protipovodňovou ochranu chtěli. Trvalo to tři roky,“ sdělil technický ředitel společnosti Povodí Odry Petr Březina.

V současné době je úroveň ochrany Porubky na pětileté vodě. Po úpravách by měla odolat vodě dvacetileté. „I pak přibližně jednou za generaci musejí lidé počítat s rozlitou vodou v zahradách,“ konstatoval Březina. V rámci stavebních prací se bude nejen rozšiřovat a prohlubovat koryto, ale také místy stavět opěrné zdi, zpevňovat břehy, dělat úpravy jezu, překládat vedení či přestavovat lávky. Koryto po úpravách pojme až dvojnásobné množství vody než nyní. „Širší zkapacitnění by už nemělo smysl,“ podotkl Březina. Zabrat by se totiž muselo daleko širší okolí řeky.

Protipovodňová opatření Povodí Odry vybuduje od porubského přírodního koupaliště až ke svinovskému nádraží. Úpravy koryta řeky Porubky by ve Svinově i v Porubě měly být hotovy do tří let a přijdou na zhruba sto milionů korun.