Ženy se tento problém často snaží házet za hlavu. Považují ho za normální. „Vždyť tím trpěla i moje matka a spousta známých. A stejně se s tím nedá nic dělat,“ říkají. To je však velký omyl. I když problém s únikem moči stojí stále stranou zájmu mnoha lékařů, dá se dobře léčit a většina žen se ho může zbavit úplně.

Specializovaná ambulance na léčení těchto potíží, takzvaná urogynekologie, funguje i v Ostravě – nově byla otevřena na poliklinice v Ostravě-Hrabůvce na ulici Dr. Martínka. „Ve většině případů tyto potíže totiž nejsou důsledkem onemocnění močového měchýře, ale spíše projevem patologie okolních orgánů a svalových a vazivových struktur a mají úzký vztah k onemocněním pochvy, dělohy a vaječníků. Pokud při léčně úniku moči nedojde k vyřešení gynekologických problémů, nebývá efekt uspokojivý. Proto v posledních letech vznikl nový podobor – urogynekologie, který se danými problémy zabývá komplexně,“ vysvětluje lékař Martin Horák, který první privátní urogynekologickou ambulanci v Ostravě otevřel. V celé republice je jen asi 40 urogynekologů s certifikací vydanou Českou urogynekologickou společností.

K potížím s únikem moči dochází často po porodu, ale největší počet žen s tím bojuje po skončení menstruace, kdy se vlivem hormonálních změn potíže zvýrazňují. „Léčba je velmi různorodá a zahrnuje rehabilitaci, medikamentózní terapii, důslednou léčbu jiných nemocí i chirugické ošetření včetně moderních metod pomocí volné pásky,“ vyjmenoval Horák, který chirurgická řešení provádí ve spolupráci s Městskou nemocnicí v Ostravě. Další informace o službách ambulance lze najít na internetových stránkách www.gynekologie-horak.wbs.cz.

A jaká je prevence proti tomuto onemocnění? „Příčin úniku moči je mnoho a většina z nich se ovlivnit nedá. Jde o genetické faktory. Nicméně vyšší výskyt inkontinence moči je u kuřaček, obézních a žen, které zvedají těžké věci. Omezení těchto aktivit současně s preventivním posilováním svalstva pánevního dna a včasným vyhledáním lékaře již při prvních potížích je nejlepší prevencí obtížně řešitelných stavů v pozdním věku,“ uzavřel lékař.