Například tu, že použitá technologie na odtěžování lagun podle údajů z monitorovacích stanic nezhoršila kvalitu ovzduší na nedalekém sídlišti Fifejdy ani okolí.

„Pozitivní zpráva také je, že pracovní ruch a přítomnost strojního zařízení na lagunách byly zřejmě nejlepším preventivním opatřením proti dosedání vodního ptactva na povrch lagun. Smutná zkušenost s úhynem labutí v lednu loňského roku se proto letos neopakovala,“ řekla Alena Orlíková ze sdružení Čistá Ostrava.

Obavy panovaly před zahájením zkušebního provozu loni v červenci hlavně ze zvýšené koncentrace sirovodíku. Jeho zápach při nepříznivých klimatických podmínkách obtěžuje obyvatele sídliště už dlouhá léta, co jsou sousedy ropných lagun, jedné z největších ekologických zátěží v republice. „No smrdí to tu. Ale není to horší, než to bylo dříve. Záleží, jaký je vítr,“ říká Karel Klumpa, který na sídlišti Fifejdy bydlí už od 70. let.

V průběhu zkušební fáze odtěžování se maximální hodnota sirovodíku vyšplhala na 9,33 mikrogramu na metr krychlový.

„Subjektivní vjem pachu sirovodíku byl možný. Jedná se však o hodnotu desettisíckrát nižší, než je hodnota prahové koncentrace pro podráždění očí,“ konstatovala Orlíková. Množství škodlivých látek, například prachu či sirovodíku, hlídají monitorovací stanice jak přímo u lagun, tak i na sídlišti. „Obyvatelé se nemusejí obávat, je to opravdu pod ostrým dozorem,“ potvrdila Šárka Doškářová ze Zdravotního ústavu v Ostravě, který tam měření provádí.

Integrované povolení pro zahájení běžného provozu, které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, nabylo právní moc před několika dny. Odtěžování a výroba paliv se teď může rozjet naplno. Laguny mají být zlikvidovány do roku 2010, celkem se má z kalů vyrobit 360 tisíc tun alternativního paliva.

Během zkušebního provozu, který skončil na konci února, bylo z ropných lagun vyrobeno 36 500 tun paliva TPS-NOLO. Původně se plánovalo, že se do konce loňského roku vyrobí čtyřicet tisíc tun. Práce zdržely hlavně problémy s pohybem těžkých strojů po lagunách, které po zavápnění dostatečně neztvrdly, a tak musely být dodatečně zpevňovány speciálními pásy. Kvůli úpravě technologie se tak práce ve větším tempu rozjely až na přelomu roku. Alternativní palivo z lagun kupují oproti původním plánům zatím jen Poláci. V Česku má o palivo zájem například elektrárna společnosti ČEZ v Dětmarovicích, čeká se však na novou spalovací zkoušku.