Od tradičních způsobů výuky k moderním metodám. Tímto směrem se vydává stále více ostravských škol. Mezi učiteli i dětmi jsou čím dál oblíbenější. Využívá je například Základní škola Dvorského v Ostravě-Bělském Lese. Tamní žáky vyučuje alternativně učitelka Miluše Šelleová. „Pomocí těchto metod se děti kromě získávání nových teoretických znalostí také učí lépe spolupracovat a komunikovat jak mezi sebou, tak i s učitelem,“ přibližuje smysl alternativní výuky Šelleová.

Na zkušenou k ní chodí i studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Konkrétně ti, kteří docházejí na katedru pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání. Vysokoškoláci si tak v reálu vyzkoušejí moderní metody výuky, které pak využijí ve vlastní praxi. „Naši studenti si osvojují zejména profesionalitu práce pedagoga. Je nutné, aby v oboru získali zkušenosti, protože učitel by, stejně jako lékař či právník, neměl dělat chyby, neboť jeho špatně odvedená práce může ohrozit dobrý vývoj dítěte,“ vysvětluje vedoucí katedry Hana Lukášová.

Budoucí pedagogové chodí v zimním semestru hodiny ve školách nejprve sledovat a účastní se teoretických seminářů. V letním semestru už pak sami zpestřují dětem výuku. „Děti jsou s takovou změnou velmi spokojené, je pro ně hezké setkat se i s jiným učitelem než třídním. Mladí lidé jsou navíc kreativní a přinášejí nové nápady,“ sděluje závěrem výhody Miluše Šelleová.

ANDREA WANTULOVÁ