„Titul doctor honoris causa obdrží rektor Technické univerzity v Kielcích Stanislav Adamczak za vědeckou a publikační činnost a rozvoj spolupráce mezi oběma vysokými školami. Pamětní medaile Georgia Agricoly získají profesoři Pavel Noskievič a Pavel Zítek ze strojní fakulty VŠB-–TUO,“ upřesnila manažerka pro vnější vztahy Táňa Kantorková.

(mch)