„Proti ostatním diabetologickým centrům akcentujeme především péči cévní s komplexní diagnostikou. Vše navíc ve velmi úzké spolupráci s angiochirurgickým pracovištěm. Klademe velký důraz na prevenci a včasnou diagnostiku onemocnění dolních končetin,“ uvedl diabetolog Jiří Heinrich s tím, že nové centrum ve spolupráci s rehabilitačním oddělením nabízí péči také o obézní diabetiky a stará se o nemocné, jimž začínají selhávat ledviny.

Vítkovické centrum v současné době pečuje o 2100 diabetiků, přičemž v celé České republice trpí tímto onemocněním okolo sedmi procent populace. „Nemocný s diabetem se většinou obrátí na lékaře až poté, kdy je značně unavený, má pořád žízeň nebo se mu zhoršuje zrak. Diabetes je onemocnění na celý život, které se nedá nikdy vyléčit. Jeho progresi však můžeme zmírnit. Prevencí cukrovky je dodržování správné životosprávy a dostatek pohybu,“ dodal Heinrich.