Sto let od dostavění oslavil předloni, padesát let od zapsání do seznamu kulturních památek pak v loňském roce. Pro evangelický Kristův kostel na Českobratrské ulici v centru Ostravy bude nyní významným milníkem i rok 2009.

Ministerstvo kultury totiž v těchto dnech potvrdilo rozhodnutí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a kostel s farou a pozemky byl po letech zjišťování situace bezúplatně převeden farním sborům Českobratrské církve evangelické a Slezské církvi evangelické augsburského vyznání. „Začali jsme o převodu jednat v roce 1997. Bylo to proto, že jako církev jsme měli snadnější cestu k penězům na potřebné opravy. Teď jsme se konečně dočkali. Situace se tak pro nás velmi zjednoduší,“ vyjádřil se farář Aleš Wrana s tím, že jedna z prvních investic do kostela půjde na pořízení elektrického topení v lavicích.

Jak dále přiblížila Jana Rennerová z tiskového oddělení ÚZSVM, převodu kulturní památky předcházelo náročné dohledávání nabývacích titulů.

„Díky této práci v archivech nastal průlom v celé záležitosti a v závěru loňského roku jsme mohli přistoupit k bezúplatnému převodu nemovitostí a movitých věcí na nového vlastníka. V uplynulých dnech pak bezúplatný převod majetku státu schválilo ministerstvo kultury,“ doplnila Rennerová.

Převodem památky farním sborům tak bude do budoucna zachován účel, ke kterému evangelický Kristův kostel slouží. A to k účelům bohoslužebným, církevním a společenským. Kostel bude rovněž dále využíván ke konání významných kulturních akcí pro širokou veřejnost.