Poplatky za recept v lékárně, devadesát korun za návštěvu pohotovosti a šedesát korun za denní pobyt v nemocnici však budou hradit nemocní ze svého. Rozhodli o tom ostravští zastupitelé, kteří kvůli tomu vytvořili dvacetimilionovou rezervu v městském rozpočtu.

Jak to tedy bude ve fifejdské nemocnici od zítřka vypadat? Mluvčí nemocnice Anna Vidiševská uvedla, že pacient za ošetření u lékaře třicet korun zaplatí. „Je to dáno zákonem, že zaplatit musí. Pak, pokud bude chtít, se přesune do správní budovy v areálu nemocnice, podepíše darovací smlouvu a úředník ostravského magistrátu mu peníze vrátí zpátky,“ vysvětlila Vidiševská.

„Protože město Ostrava je zřizovatelem nemocnice, tyto úkony musí vykonávat zaměstnanec magistrátu, aby bylo vše právně v pořádku,“ dodal ostravský primátor Petr Kajnar (ČSSD).

Kvůli třicetikorunovým poplatkům, které bude od zítřka Ostrava platit za pacienty fifejdské nemocnice, přibyli na magistrátu také další úředníci. „Byla vytvořena funkční místa pro pět osob. Tři lidé byli přijati a dva zatím zůstanou v záloze, zaměstnanci úřadu se stanou, až to bude potřeba. Nedá se dopředu přesně odhadnout, kolik lidí bude na tu agendu stačit,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská. Dodala, že úřad počítá s tím, že roční náklady na tři zaměstnance dosáhnou 1,2 milionu korun.

Ruku pro návrh hradit třicetikorunové poplatky za pacienty fifejdské nemocnice zvedli na jednání ostravských zastupitelů komunisté, sociální demokraté a lidovci. Proti byli „vládnoucí“ zastupitelé za ODS. Zatímco ODS odmítla hrazení i třicetikorunových poplatků za pacienty, komunisté navrhovali, aby z městské pokladny byly s výjimkou těch šedesátikorunových za pobyt v nemocnici placeny všechny regulační poplatky ve zdravotnictví. Tento návrh šéfa klubu zastupitelů za KSČM Josefa Babky však nepodpořili ani sociální demokraté.

„Chtěli jsme, abychom mohli poplatky za pacienty ve fifejdské nemocnici platit co nejdéle, tedy dokud nevyčerpáme povolený limit dvou set tisíc eur během tří let. Kdybychom schválili návrh komunistů, znamenalo by to ohromnou organizaci a mohli bychom to dělat zhruba dva měsíce,“ zdůvodnil primátor Kajnar. „Rozhodnutí našeho zřizovatele není pro nemocnici komplikované. My jsme jen vytvořili prostor pro to, aby se mohlo realizovat. Loni jsme na třicetikorunových poplatcích v nemocnici vybrali 4,2 milionu korun. Odhaduji, že částka, kterou může město dát na úhradu těchto poplatků z městského rozpočtu, by mohla vystačit tak na rok a čtvrt. Od zítřka totiž vejde v platnost novela, podle níž nemusejí poplatky platit děti do osmnácti let a sníží se roční limit pro seniory. Ze zkušeností se dá předpokládat, že asi třetina pacientů bude poplatky platit ze svého i nadále,“ konstatoval ředitel Městské nemocnice Ostrava František Jurek.