S nedostatkem peněz na vyplacení vyšších mezd správním zaměstnancům se zřejmě bude potýkat většina ostravských škol. Od 1. dubna totiž mají být tito nepedagogičtí zaměstnanci vypláceni podle stejné platové stupnice jako učitelé. Jak si ředitelé škol se situací poradí?

„Od kraje jsem dostala pro tyto účely zhruba tři sta korun na zaměstnance navíc. To ale zdaleka nepokryje rozdíl mezi starým a nově stanoveným platem. Takže zbytek, to je například u ekonomky zhruba dva tisíce korun, jim musím vzít z osobního hodnocení. Každý tedy nakonec v reálu dostane jen o těch tři sta korun více, jinak to prostě nejde,“ vysvětlila řešení Božena Zedková, ředitelka Základní školy Dětská v Ostravě-Porubě.

Stejně chce řešit situaci i Základní škola Junácká ve Staré Bělé. „Peníze na to jsou, ale půjdou z osobního,“ potvrdila ředitelka školy Jarmila Bjačková.

Sekretářky, ekonomky, uklízečky, školníci, kuchařky a další nepedagogičtí pracovníci tak ve většině škol sice budou mít vyšší plat, o to méně peněz ale dostanou na osobním hodnocení.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro tento účel vyčlenilo více než tři sta miliard korun. Nepokryjí zcela vzniklé výdaje školy, zbytek musí jít na úkor nenárokových složek mzdy jako je osobní hodnocení,“ schválila postup ředitelů Helena Müllerová z ministerstva školství. Peníze mají do škol dorazit teprve v průběhu dubna, což podle oslovených ředitelů nebude problém. Podle slov Müllerové tento kompromis vítají i odbory.

ANDREA WANTULOVÁ