Nejenže si děti mohly do školy brát věci, které jindy nemohou, ale i učení vypadalo zcela jinak. „Zrovna máme český jazyk a vymýšlíme vyjmenovaná slova po netradičních písmenech, tedy po d, ř nebo ť. V prvouce budeme objevovat dosud neobjevená zvířata a ve čtení a psaní budeme číst a psát pozpátku,“ popsal svůj program dne Petr Kovář, třídní učitel 3.A. Děti plné nadšení chrlily slova jako dyplom, Dyana, Řým, řýzek či kuťyl.

Ve vedlejší třídě žáčci učili svou třídní učitelku Hanu Krejčovou. „Každou hodinu dostávám test a povím vám, někdy to není nic jednoduchého,“ povzdechla si učitelka v pyžamu v roli žáka.

Děti změnu vítaly, chlubily se, co všechno dnes mohou. Prý by to ale takhle nechtěly každý den. „Musíme se i učit,“ shodovaly se děti.

(aw)