Jak se tančí flamenco? Studenti Gymnázia Hladnov ve Slezské Ostravě si to dnes mohli vyzkoušet. Lekce tohoto tance jsou jednou z akcí, které tvoří náplň Španělského kulturního týdne.

Ten začal Festivalem studentského španělského divadla, kde se svým představením vystoupily divadelní soubory z celkem šesti gymnázií z celé České republiky, která nabízejí bilingvní výuku španělštiny. Festival se konal pod záštitou španělského velvyslanectví. Dva nejlepší soubory festivalu, vedle pražského z Gymnázia Budějovická právě ten ostravský, pojedou za čtrnáct dní na mezinárodní divadelní festival do Rumunska.

Na gymnáziu v Hladnově funguje divadelní soubor Teatro Rojo už čtvrtým rokem. Jako jedna z více mimoškolních aktivit, které škola nabízí. „Chceme, aby žáci ten jazyk viděli i v jiné formě než jen ve škole,“ vysvětlila Ivana Freitagová, koordinátorka španělského studia na hladnovském gymnáziu.

V rámci španělského týdne byli oceněni i tři studenti španělských tříd s nejlepším prospěchem, kteří se mohou těšit z jednorázového stipendia ve výši 600 eur. Škola také tento týden organizuje jazykové kurzy pro rodiče svých studentů, v programu jsou i různé besedy a veřejnost je zvána například na promítání španělského filmu Faunův labyrint. To se koná ve čtvrtek o půl čtvrté odpoledne přímo v prostorách gymnázia.

Španělský kulturní týden bude ukončen v pátek poznávací soutěží pro žáky Camino de Hladnov. „Soutěž je určena žákům gymnázia, kteří nechodí do bilingvních tříd, aby se dozvěděli něco více o Španělsku,“ uvedla Freitagová.

Gymnázium Hladnov je jedinou školou v Moravskoslezském kraji, která nabízí bilingvní výuku španělštiny. Z více než 530 žáků, kteří školu navštěvují, jich do španělské sekce chodí 144.