Normálně by vám je těžko vůbec půjčili. Když už, tak byste si je museli prohlížet jen s velkou opatrností. Možná raději v bílých rukavičkách. Staré knihy a periodika. Díky postupné digitalizaci archivů si jich však čtenáři mohou čím dál více prohlížet i pohodlně doma. Listovat zažloutlými stranami a ponořit se při čtení do minulosti lze totiž dnes i na počítači, přes internet.

„Začali jsme s digitalizací ve spolupráci s ostravským archivem a regionálními muzei. Zatím máme vytipováno asi šest set titulů monografií a periodik, zpracováno jich už máme asi sedmdesát. Celkově je toho ale samozřejmě mnohem více – digitalizace bude nekonečný příběh,“ vyjádřila se ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Lea Prchalová.

Výhody digitalizace tisků jsou jasné. Záchrana dokumentů, jež takříkajíc ohlodává zub času, ale také jejich mnohem lepší zpřístupnění čtenářům a badatelům. Ti si mohou už převedený fond najít třeba na internetových stránkách vědecké knihovny (www.svkos.cz) v sekci digitalizované dokumenty.

„Dokumenty skenujeme v barvě a v co nejvyšší kvalitě. Převést se dá do digitalizované podoby zhruba pětačtyřicet stran za hodinu, mnohem náročnější je však jejich následný důkladný popis. Díky němu si totiž zájemci pomoci vyhledávače snadno najdou to, co je konkrétně zajímá,“ přiblížil Aleš Drahotušský, který má digitalizaci ve vědecké knihovně na starosti.