„První rok byl úspěšnější, než jsme původně čekali. Začínali jsme s pěti dětmi, nyní jich už máme sedmnáct, od září k nám nastoupí další. ,Teddíkům´ se u nás líbí a rodiče jsou spokojeni. Naučí se u nás mnohem více než jen slovíčka, básničky a písničky. Od září chceme otevřít i základní školu,“ tvrdí vedoucí učitelka Radmila Kuboňová.

Školka Hello Teddy, která byla otevřena ve spolupráci s jazykovou školou Hello a základní školou Fr. Formana na Dubině loni v dubnu, je určena pro děti od tří do šesti let. Nabízí nadstandardní program předškolního vzdělávání podle principů mezinárodního projektu Step by Step, u nás známého pod názvem Začít spolu. „Záleží ale na rodičích, kdy se rozhodnou dítě do školky dát. Přijímáme i mladší,“ říká Radka Kuboňová. Většina dětí pochází z českých rodin, nyní však začala navštěvovat školku i malá Anička, jejíž rodiče pocházejí z Běloruska. „Angličtina se brzy stane běžnou součástí jejich života. Dokážou na cizí jazyk přirozeně reagovat a automaticky odpovídat na otázky, aniž by dlouze přemýšlely. Dokonce už anglicky odpovídají i doma rodičům,“ směje se.

Na výuku angličtiny se v Ostravě zaměřily i další školky. „Předškolní věk je tou nejlepší dobou, kdy se dítě může naučit cizí řeči,” tvrdí Petr Vidlák, spoluzakladatel Monty školky v Třebovicích, která byla vůbec první anglickou školkou v Ostravě. Neučí zde jen učitelky, dětem se tu věnuje i několik představitelů mužského pohlaví včetně rodilých mluvčích. „Chtěli jsme zachovat klasický model rodiny,“ vysvětluje Petr Vidlák. Třetinu předškoláků tvoří cizinci, dvě třetiny české děti.

„Děti se naučí dobře anglicky pouze když s nimi mluví mluví skutečný Angličan a když jich na něj není moc. U nás je to pět dětí na jednoho učitele,” říká. Zájem o dvojjazyčnou výuku podle něj stále narůstá. Loni na mateřskou školu, jejíž součástí jsou i jesle, navázala i česko-anglická základní škola Monty School v Ostravě-Porubě.

Soukromé mateřské školy s jazykovou výukou by nevznikaly, kdyby o ně nebyl zájem.V Ostravě jsou nyní tři. Kromě Monty a HelloTeddy loni přibyla ještě další s podobným názvem – Teddy, kterou navštěvují převážně děti cizinců, pro něž je angličtina běžný komunikační prostředek. Přestože pobyt v nich není levný a pohybuje se v řádu několika tisíc korun, rodiče za kvalitní výuku neváhají zaplatit. V mateřské škole Hello Teddy zaplatí rodiče za měsíční pobyt kromě stravy osm tisíc korun, v Teddy Preschool činí školné devět tisíc a v Monty podle programu od deseti a půl po čtrnáct a půl tisíce korun.