Již podeváté se jí účastní desetitisíce dětí ve veřejných i školních knihovnách, mateřských, základních a středních školách, občanských sdruženích, domech dětí, klubech i nemocnicích Čech, Moravy, Slovenska, Polska a Slovinska. Také na jedenácti místech Ostravy si budou dnes v noci děti společně číst, půjdou na noční dobrodružnou výpravu či budou soutěžit. Noc s Andersenem bude v Ostravě například v pobočkách Knihovny města Ostravy na Opavské, Gurťjevově či Daliborově ulici.

(zm)