Ne všude má se svým výzkumem dveře otevřené, ne zcela snadno pro něj hledá vhodné dobrovolníky. Přesto se doktoru Radimu Šrámovi z Ústavu experimentální medicíny AV ČR daří čím dál obšírněji mapovat, jak velký vliv má stále špatné ovzduší na Ostravsku na zdraví zdejších lidí. Pod drobnohled už získal vzorky od dvou set dětí z nejhorší zdejší oblasti – Radvanic a Bartovic. Spolu s ochotnými dětskými lékaři analyzuje nemocnost malých pacientů i v dalších různě zatížených koutech moravskoslezské metropole. Pro výzkum také využil dobrovolníky z řad karvinských a nově havířovských policistů či zaměstnance krajského úřadu.

Výsledky „Projektu Ostrava“, jak Šrám zdejším mnoha výzkumům souhrnně říká, by chtěl mít se svými spolupracovníky hotovy do konce roku. Mnohé však může napovědět už nyní. Celou touto problematikou se totiž zabývá už mnohem déle. A jeho zjištění nejsou nijak příznivá.

Tak například u dospělých lidí znečištění ovzduší zvyšuje možnost výskytu nádorových onemocnění, aterosklerózy či vzniku diabetu a urychluje proces stárnutí. „Znečištění ovzduší je velmi dlouhodobá zátěž a já osobně se domnívám, že značně ovlivňuje plod již v průběhu těhotenství. Rodí se děti s nižší porodní váhou nebo s určitými funkčními nedostatečnostmi, které se projevují zvýšenou nemocností nejen v dětství, ale také ve středním věku. Například zvýšeným výskytem hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění, určitého typu cukrovky,“ vyjádřil se Radim Šrám, který včera přijel do Ostravy diskutovat o vlivu ovzduší se zdejšími lidmi.

Zvýšenou nemocnost u dětí žijících v oblasti se špatným ovzduším dokládal příkladem z už zmiňovaného obvodu Radvanice a Bartovice. Od roku 2001 se zde ztrojnásobil počet malých pacientů trpících astmatem.

„Pro děti by se mělo dělat něco více, když je tady ten průmysl. Boj za zlepšování ovzduší je důležitý, pozitivní vliv ale může mít i zdravá strava ve školách, přísun vitaminů i to, že vyjedou na hory – na čerstvý vzduch,“ podotkl ještě Šrám.