„Stejně jako v minulých měsících mělo na zvyšování nezaměstnanosti hlavní vliv uvolňování dalších zaměstnanců u zaměstnavatelů, kteří mají problémy s odbytem své produkce a poskytovaných služeb,“ informovala ředitelka ostravského pracovního úřadu Yvona Jungová.

V největším počtu se přišli během března na pracovní úřad zaevidovat bývalí zaměstnanci firmy ArcelorMittal Ostrava, a to 195. Přes čtyřicet lidí přišlo z firmy Henniges Automotive, další z ČD Cargo, Spojmontu Ostrava a Ruukki CZ.

Již sedmý měsíc se navíc snižuje poptávka firem po nových zaměstnancích, během března ubylo z nabídky dalších 195 volných pracovních míst. Ti, kteří hledají práci, tak mají nyní na výběr jen z 1425 míst. O jedno volné pracovní místo se nyní teoreticky uchází už přes třináct lidí.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Komentář Úřadu práce Ostrava

Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji v březnu 2009

Nejvíce registrovaných uchazečů o zaměstnání za posledních 20 měsíců a zároveň nejnižší poptávka po nových zaměstnancích za 39 měsíců – to je stručná charakteristika trhu práce v Moravskoslezském kraji (MSK) ke konci března. K 31. březnu evidovaly úřady práce v Moravskoslezském kraji 72 372 uchazečů o zaměstnání (tabulka č. 1), což bylo více o 3 307 než před měsícem a o 11 102 než před rokem. Přitom meziměsíčně v březnu rostla nezaměstnanost v celé historii sledování od roku 1995 teprve podruhé, poprvé to bylo v březnu 1999, a to o 1 623 uchazečů; meziročně jsme zaznamenali růsty mnohem častěji, ale ten letošní je čtvrtým nejvyšším od roku 1996.

S ohledem na pokračující pokles poptávky zaměstnavatelů, hromadná propouštění i dílčí průběžné uvolňování zaměstnanců, vysoký podíl tak zvané částečné nezaměstnanosti ve firmách v kraji atd., se nedá očekávat v nejbližší době žádné zásadní zlepšení nynější nepříznivé situace, nejvýše půjde o zpomalení růstu nezaměstnanosti.

Stav dosažitelných uchazečů o zaměstnání, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání, se v průběhu března zvýšil o 3 424 na 70 453, meziročně byl vyšší o 13 850 osob. Míra nezaměstnanosti vzrostla ve srovnání s únorem o 0,5 procentního bodu na 11,0 % a proti loňskému roku o 2,1 procentního bodu.

Nejvíce, o 1 procentní bod, vzrostla míra nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín. Za poslední 3 měsíce vykázal tento okres nejvyšší růst míry nezaměstnanosti v našem kraji, a to z 6,6 % koncem prosince 2008 na 10,6 % k 31. březnu. Absolutní počet evidovaných uchazečů narostl v březnu nejvíce opět v okrese Ostrava (+971 osob), kde rovněž přibylo nejvíce nezaměstnaných za poslední tři měsíce, a to 3 690. Nejhorší situace byla i v březnu v bruntálském okrese s mírou nezaměstnanosti 14,1 %, přičemž 15 obcí překročilo míru nezaměstnanosti 20 % a 3 dokonce 30 % s tím, že nejhůře na tom byla Hlinka na Osoblažsku, která měla 34,8% míru nezaměstnanosti.

V průběhu března dále klesl podíl žen na celkové nezaměstnanosti, a to meziměsíčně o 0,8, meziročně dokonce o 5,5 procentního bodu. Je zřejmé, že v mnohem větším měřítku ztrácejí nyní práci muži než ženy. Souvisí to s tím, že i v průběhu předchozího příznivého období vznikaly v MSK v mnohem větší míře pracovní příležitosti pro muže než pro ženy, takže ženy měly menší šanci najít práci a jejich podíl na celkové nezaměstnanosti se v „dobrých časech“ zvyšoval. Nyní ubývá pracovních příležitostí hlavně v oborech, v nichž pracují převážně muži (výroba a zpracování kovů a činnosti na ni navázané, automobilová produkce, logistika) a i když absolutně přibývá i nezaměstnaných žen, je jich méně než mužů. Na meziměsíčním nárůstu počtu uchazečů (+3 307 osob) se v březnu ženy podílely jen necelou třetinou (+1 003).

Od roku 1995 nebylo dosud nikdy v březnu v kraji nově evidovaných uchazečů o zaměstnání tolik jako letos - 9 809 osob (tabulka č. 2). Proti únoru jich bylo více o 145 a proti březnu před rokem o 4 488. Pro březen jako jarní měsíc, v němž se rozjíždějí sezónní práce, býval typický spíše odliv uchazečů než jejich zvýšený příliv.
Absolutně nejvíce se na nových evidencích podíleli lidé, kteří doposud vykonávali nekvalifikované práce. S velkým předstihem před dalšími profesemi se pak mezi
kvalifikovanými uchazeči o zaměstnání umístili na prvním místě kovodělníci a zámečníci, dále to byli prodavači, montážní dělníci, řidiči nákladních automobilů a tahačů, číšníci, servírky, zedníci, úředníci ve skladech, kuchaři a svářeči. V průběhu března požádalo na úřadech práce v MSK o zprostředkování zaměstnání 387 osob, které dosud vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost. Před měsícem jich bylo o 35 více, ale před rokem o 255 méně.

Evidence na úřadech práce v MSK skončila pro 6 502 uchazečů o zaměstnání, a to je nejméně v tomto měsíci od roku 1997. Práci získalo nebo začalo samostatně podnikat 3 741 uchazečů, což je jen 57,5 % z celkového počtu skončených evidencí. Uvedené údaje vypovídají o tom, že z hlediska získání nového zaměstnání je nyní v kraji jedna z vůbec nejhorších situací přinejmenším od roku 1995, odkdy údaje z krajského pohledu sledujeme. V březnu se naopak zvýšil počet i podíl uchazečů, kteří byli z evidence vyřazeni pro porušení ustanovení zákona o zaměstnanosti. Bylo jich 1 243, o 372 více než v únoru, a podíleli se tak 19,1 % na celkovém počtu uchazečů, kteří ukončili evidenci nebo byli vyřazeni.

Poptávka po pracovní síle v jednotlivých okresech MSK

Poptávka po nových zaměstnancích klesala v MSK v březnu již sedmý měsíc za sebou. V registrech úřadů práce bylo k dispozici pouze 3 550 pracovních příležitostí, nejméně od ledna 2006. Ve srovnání s únorem ubylo 721 volných pracovních míst a proti konci března 2008 byla letošní poptávka ke stejnému datu nižší o 9 064 míst, tedy o téměř 72 %! Na jedno místo v evidenci úřadů práce připadalo přes 20 uchazečů, přičemž před rokem to bylo necelých 5.

Nejčastěji hlášená volná pracovní místa v březnu

Bruntál: zedník, dělník pro pěstění a ošetřování lesa, pomocný a nekvalifikovaný montážní a manipulační dělník;
Frýdek-Místek: zprostředkovatel finančních transakcí, účetní, uklízeč, pomocný a nekvalifikovaný montážní a manipulační dělník, technik s různým zaměřením, kuchař;
Karviná: zedník, zpracovatel pekárenských a cukrářských výrobků, prodavač v obchodě, kuchař, číšník, servírka, obchodní cestující, obchodní zástupce;
Nový Jičín: dělník pro čištění města, mechanik a opravář leteckých motorů a zařízení, administrativní pracovník, kuchař, prodavač v obchodě, strážný justiční stráže;
Opava: prodavač v obchodě, zedník, kuchař, instalatér, potrubář, stavební zámečník, klempíř, obchodní cestující, uklízeč;
Ostrava: prodavač v obchodě, zedník, zprostředkovatel finančních transakcí, svářeč, řezač plamenem, páječ, řidič osobních a malých dodávkových automobilů, taxikář, úředník ve skladech, pečovatel a pomocný ošetřovatel, tesař, truhlář.

Nejčastější zastoupení volných pracovních míst podle dosaženého vzdělání v celém registru

Pro uchazeče se základním vzděláním*:

Bruntál: manipulační dělník v průmyslu;
Frýdek-Místek: poštovní doručovatel, úředník v třídírnách, číšník, servírka, tesař, truhlář, švadlena, kočí v lesnictví;
Karviná: řidič nákladních automobilů a tahačů, zedník, řidič osobních, malých a dodávkových automobilů, taxikář;
Nový Jičín: dělník pro čištění města, obsluha zemních a příbuzných strojů, zedník, poštovní doručovatel;
Opava: prodavač v obchodě, zedník;
Ostrava: pomocný a nekvalifikovaný dělník na stavbách budov, řidič osobních, malých a dodávkových automobilů, taxikář, pouliční prodavač tisku, kamelot, obsluha zemních a příbuzných strojů.

Pro uchazeče vyučené*:

Bruntál: zedník, soustružník, frézař, seřizovač, kuchař, stavební a provozní elektrikář, dělník při výrobě skla, číšník, servírka, tesař, truhlář;
Frýdek-Místek: zedník, zprostředkovatel finančních transakcí, pracovník ochrany a ostrahy, kuchař, číšník, servírka, tesař, truhlář, zpracovatel pekárenských výrobků, obchodní zprostředkovatel, horník, instalatér, potrubář, stavební zámečník, klempíř;
Karviná: detektiv, kriminalista, zedník, pracovník bezpečnostních orgánů, kuchař, číšník, servírka, tesař, truhlář, instalatér, potrubář, stavební zámečník, klempíř;
Nový Jičín: mechanik a opravář leteckých motorů a zařízení, zedník, tesař, truhlář, kuchař, instalatér, potrubář, stavební zámečník, klempíř, prodavač v obchodě, číšník, servírka;
Opava: zedník, prodavač v obchodě, nástrojář, kovomodelář, kovodělník, zámečník, kuchař, číšník, servírka, tesař, truhlář, stavební podlahář, parketář, obkladač, instalatér, potrubář, stavební zámečník, klempíř;
Ostrava: zedník, tesař, truhlář, instalatér, potrubář, stavební zámečník, klempíř, svářeč, řezač plamenem a páječ, obchodní cestující, profesionální poradce v obchodě, obchodní zástupce, prodavač v obchodě, stavební pokrývač, seřizovač a obsluha obráběcích strojů, detektiv, kriminalista.

Pro uchazeče s úplným středním odborným vzděláním s maturitou*:

Bruntál: administrativní pracovník, obchodní agent, ošetřovatel, všeobecná zdravotní sestra, projektant;
Frýdek-Místek: účetní, obchodní cestující, profesionální poradce v obchodě, obchodní zástupce, technik s různým zaměřením, učitel jazykové školy a učitel jazyků, prodavač v obchodě, programátor, stavební technik, strojírenský technik, rehabilitační a fyzioterapeutický pracovník, ošetřovatel, všeobecná zdravotní sestra;
Karviná: ošetřovatel, všeobecná zdravotní sestra, obchodní cestující, obchodní zástupce;
Nový Jičín: obchodní zástupce, strážný justiční stráže, stavební technik, ošetřovatel, všeobecná zdravotní sestra, obchodní zprostředkovatel, technik s různým zaměřením, pilot, navigátor, letecký technik;
Opava: pojišťovací agent, ošetřovatel, všeobecná zdravotní sestra, ženská sestra, porodní asistentka, svářeč, řezač plamenem a páječ;
Ostrava: obchodní cestující, profesionální poradce v obchodě, zprostředkovatel finančních transakcí, operátor telekomunikačního zařízení, telefonista, ošetřovatel, všeobecná zdravotní sestra, programátor, technik s různým zaměřením, odborník zabývající se výpočetní technikou, účetní.

Pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním*:

Bruntál: lékař, stavební inženýr;
Frýdek-Místek: technik s různým zaměřením, lékař, ordinář, vedoucí, ředitel malého podniku, organizace, projektant elektrotechnických zařízení, elektroinženýr, rehabilitační a fyzioterapeutický pracovník, projektant a konstruktér strojních zařízení;
Karviná: lékař, ordinář;
Nový Jičín: lékař, ordinář, farmaceut, magistr v lékárně, lékárník;
Opava: lékař, ordinář;
Ostrava: lékař, ordinář, programátor, učitel jazykové školy a učitel jazyků, projektant elektrotechnických zařízení, elektroinženýr.

*Vysvětlení: Přestože pracovní místa jsou formulována převážně v mužském rodě, samozřejmě se o ně mohou ucházet i ženy, jedno označení volíme z důvodu úspory místa a přehlednosti.

SVATAVA BAĎUROVÁ, tisková mluvčí Úřadu práce v Ostravě